განსხვავება არომატში

გემოს პროფის აყალიბებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა გენეტიკა, კვება და კულტივაციის ტიპი, მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ მცენარის არომატი შეიძლება ყვლაზე მეტად იმის მიხედვი იცვლებოდეს გარეთ იზრდება იგი თუ ბოქსში. მზის სხივები და მიკროორგანიზმები ამ საკითხშიც დიდ როლს თამაშობენ.

  • სინათლე
    შიდა კულტივაციისას გამოყენებული ხელოვნური განათება შესანიშნავად იმიტირებს მზის სხივებს და უზრუნველყოფს შესანიშნავი ნაყოფის წარმოქმნას დახურულ სივრცეში. ასეთი განათებების უმეტესობა ულტრაიისფერ (UV) შუქს არ ასხივებს, მაგრამ ზოგიერთ მადგანში მაინც გვხვდება UV ნათება, რაც შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად უახლოვდება მზის სხივებს. გარეთ მზარდი მცენარეები მუდმივად იღებენ მზის ულტრაიისფერ ნათებას. UV სინათლე მათი ტალღის სიგრძის მიხედვით, სამ კატეგორიად იყოფა:


მიუხედავად იმისა, რომ ულტრაიისფერი გამოსხივება დედამიწაზე არსებული ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იგი გარკვეულწილად ზიანის მომტანიცაა. სხვადასხვა ორგანიზმმა დროთა განმავლობაში სხვადასხვა სტრატეგიები შეიმუშავა დასხივებისგან თავდასაცავად. ადამიანის კანი ავითარებს მელანინის დამცავ ფენას, ხოლო ისეთი მცენარეები როგორსაც ჩვენ ვზრდით, მეორადი მეტაბოლიტებით დატვირთული ფისის წარმოქმნით იცავს თავს, როგორიცაა არომატული ტერპენები. სწორედ ეს მოლეკულები განაპირობებენ მცენარის გემოს.

კულტივატორების ნაწილი UVA გამოსხივების მქონე განათებას იყენებს. ამ სიგრძის ტალღის მქონე შუქი ხელს უწყობს ტერპენების გამომუშვებას დასხივების მავნე ზემოქმედების გარეშე. UVA დასხივება აძლიერებს მეორადი მეტაბოლიტების წარმოებას მცენარის ზოგიერთ სახეობაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ UVA განათებაში ინვესტირების შემთხვევაში კულტივატორებს შეუძლიათ მზის სხივებთან მაქსიმალურად მიახლოებული სინათლის ქონა დახურულ სივრცეში.

ღია ცის ქვეშ მზარდი მცენარის ნაყოფის გემოზე ყველაზე დიდ გავლენას UVB სინათლე ახდენს. ასეთი სიგრძის ტალღა ზრდის მცენარის დნმ-ის დაზიანების შანსს, მაგრამ ამავდროულად სწორედ UVB ნათება განაპირობებს გემრიელი ნაყოფის წარმოქმნას.

  • მიკროორგანიზმები
    მზის სინათლე არაა ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც ნაყოფის არომატს განაპირობებს. ღია ცის ქვეშ ზრდისას ნიადაგში არსებული მიკრობული სიცოცხლე ასევე ხელს უწყობს ტერპენის დონის აწევას. ნიადაგი, რომელიც იღებს კომპოსტს, მულჩს და სხვა ორგანული ნივთიერებებს იდეალური გარემოა სასარგებლო მიკრობული სოკოებისა და ბაქტერიებისთვის. ეს ყველაფერი წარმოქმნის უფრო განვითარებულ საკვებ ქსელს, ვიდრე ქოთანში მზარდი მცენარის ნიადაგია, თუ მასში ორგანული საკვები ნივთიერებების საშუალებით ხელოვნურად არ შეგვაქვს სასარგებლო მიკროორგანიზმები.
    ამ სახეობებს შორის არბუსკულარული მიკორიზა სინერგიულ ურთიერთობას აყალიბებს მცენარის ფესვებთან. იგი მოქმედებს, როგორც ფესვთა სისტემის გამაფართოებელი. იქმნება ერთგვარი სიმბიოზი, წარმოიქმნება უფრო დიდი რაოდენობით ტერპანები, რაც ხელს უწყობს არამარტო გემოს გაუმჯობესებას, არამედ ავითარებს თავად ნაყოფსაც.

 

განსხვავება სიძლიერესა და ეფექტში

ჩვენ უკვე განვიხილეთ არაერთი ფაქტორი, რომლებზეც გავლენას ახდენს ზრდის მდებარეობა, ახლა კი დროა იმ თემას შევეხოთ, რაც ყველა ჩვენგანს უფრო აინტერესებს, ვიდრე ზემოთ განხილული თემები. განაპირობებს თუ არა გარეთ ზრდა მცენარის ძალისა და ეფექტის ცვლილებას?

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან უმეტეს ყურადღებას THC და CBD იქცევს, ბევრი სხვა ტერპენი ასევე განაპირობებს მცენარის ეფექტს.

ჩვენ ვიცით, რომ მზის სინათლე ზრდის ტერპენების წარმოებას მცენარეში და კარგია მეორეული მეტაბოლიტების სინთეზისთვის, მაგრამ მზის სინათლე ასევე აუმჯობესებს კანაბინოიდების წარმოებასაც. გაზრიდილი კანაბინოიდების შემცველობა მცენარისთვის ერთგვარ თავდაცვას წარმოადგენს მზის დასხივებისგან გამოწვეული სტრესის წინააღმდეგ. ულტრაიისფერი ნათება ხელს უწყობს THC დონის ამაღლებას მცენარეში, რაც ნიშნავს რომ მცენარის ჯიშის შესაბამისი მაქსიმუმალური THC შემცველობის მიღება ღიქ ცის ქვეშ უფრო მარტივია, ვიდრე დახურულ სივრცეში.

განსხვავება ხარისხში

საბოლოო ჯამში, თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ  უმაღლესი დონის მცენარე თითქმის ყველა გარემოში, თუ თქვენ გაქვთ კარგი გენეტიკა, ჯანსაღი ნიადაგი და მცირე ცოდნა. მიუხედავად იმისა, რომ ღია ცის ქვეშ ზრდა გვთავაზობს მზის ბუნებრივ შუქს და მიკროორგანიზმების სიმრავლეს, დახურულ სივრცეში ზრდა საშუალებას იძლევა თითქმის სრული კონტროლი ვიქონიოთ გარემო ფაქტორებზე.