ორგანული სასუქის უარყოფითი მხარეები

უკვე მოგეხსენებათ, რომ ორგანული საკვები ნივთიერებების გამოყენება საკმაოდ ბევრ სარგებელს გთავაზობთ, თუმცა როგორც თითქმნის ყველაფერს, ბუნებრივი სასუქის გამოყენებასსაც აქვს არაერთი უარყოფითი მხარე. მიზეზები, რატომაც კულტივატორების ნაწილი მცენარის სინთეზური სასუქებით ზრდას ამჯობინებს არის:

 • ნელი გამონთავისუფლება
  მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ეს ფაქტორი ორგანული სასუქების ერთ-ერთ დადებით მხარეს წარმოადგენს, იგი შეიძლება პრობლემად იქცეს, როდესაც რაღაც შეცდომის გამო მცენარისთვის საკვები ნივთიერებების სწრაფად მიწოდება გვჭირდება. მაგალითად, საკვები ნივთიერებების დეფიციტის შემთხვევაში აუცილებელია სწრაფად მიაწოდოთ მცენარეს ის მინერალები, რომელთა ნაკლებობა უკვე ვიზუალურადაც იჩენს თავს. ეს რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა, თუმცა ამის დასაბალანსებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი საშუალებები, როგორიცაა კომპოსტის ნაყენი და თხევადი წყალმცენარეები, რომლებიც აჩქარებენ მცენარის მიერ მინერალების ათვისებას.
 • შესაძლოა მოიზიდოს მეტი მავნებლები
  მაგალითად მულჩის (ხის ანათალი, ნაფოტები) ფენის გამოყენება იცავს ნიადაგს და უზრუნველყოფს მიკროორგანიზმების კვებას თვეების განმავლობაში. თუმცა ეს საშუალება შსაძლოა იდეალური გარემო გახდეს მავნებლების გასაჩენად. ასევე არის რისკი, რომ ნიადაგში შეიტანოთ უკვე დაბინძურებული სასუქი, რომელიც სავსეა მავნებლის კვერცხებით, ჰერბიციდებით ან არასასურველი სარეველა ბალახის თესლებით.
  ! უნდა აღინიშნოს , რომ ეს რისკები არსებობს მხოლოდ ბუნებრივი ორგანული სასუქის გამოყენებისას და არა ისეთი მწარმოებლების მიერ დამზადებული ორგანული სასუქების, როგორიცაა Top Crop და მრავალი სხვა. !
 • უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე სინთეზური
  მიუხედავად იმისა ბუნებრივი ორგანული სასუქების გამოყენებას გადაწყვეტთ, თუ მწარმოებლების მიერ დამზადებულის, მათი ღირებულება როგორც წესი, უფრო ძვირია, ვიდრე სინთეზური ალტერნატივები.
 • ზოგჯერ უფრო რთული მოსახმარია
  თუ ორგანულს ზრდას ისეთი ბუნებრივი საშუალებებით გადაწყვეტთ, როგორიცაა გამომწვარი ნაკელის შეძენა და ნიადაგში შეტანა, ხშირად მოძიების და შეძენის პროცესიც დიდ თავის ტკივილს წარმოადგენს და ნიადაგში შეტანის პროცესიც, მაგრამ ეს პრობელმა რა თქმა უნდა, მწარმოებლების მიერ შეფუთვაში განთავსებულ ორგანული სასუქების ნაერთებზე არ ვრცელდება. მაგალითად Top Crop-ის ორგანული პროდუქციის მოხმარება იმდენადვე მარტივია, რამდენადაც მათი სინთეტიკური ვარიანტების.
 • საკვები ნივთიერებების არათანაბარი შემცველობა
  როგორც წესი, ეს სირთულეც ბუნებრივად მოპოვებული ორგანული სასუქების გამოყენებისას შეიძლება შეგექმნათ, რადგან მწარმოებლების მიერ შექმნილ ორგანულ სასუქში კარგადაა განაწილებული იმ მინერალებისა და საკვები ნივთიერებების შემცველობა, რომლებიც თქვენს მცენარეს ჭირდება ზრდის სხვადასხვა ეტაპზე. ამასთან ერთად ნივთიერებების არათანაბარი შემცველობა, ბუნებრივი საშუალებების გამოყენების შემთხვევაშიც კი ნაკლებად შეგიქმნით პრობლემას, ამ მინერალების ნიადაგში დაგროვების და ნელა გამოთავისუფლების უნარიდან გამომდინარე.
 • შედარებით ნელი შლა ცივი კლიმატის შემთხვევაში
  ორგანული საკვები ნივთიერებები დიდად ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას, თუ ისინი არ იშლება. ახლად დამატებულ ბუნებრივ ორგანულ სასუქს ცივ კლიმატში ბევრად მეტი დრო ჭირდება დასაშლეად, აქედან გამომდინარე ორგნაული სასუქების მწარმოებლები, მათ მიერ წარმოებულ სასუქებში. მიმართავენ სპეციალიზებული სოკოებისა და ბაქტერიების დამატებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბევრად უფრო ეფექტურ შლას ცივი კლიმატის პირობებშიც კი.

 

სინთეზური სასუქები

სინთეტიკური სასუქი შეიცავს ყველა იმ მინერალის მყისიერად ათვისებად ფორმებს, როელიც მცენარის ზრდის პროცესში სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონეა. მათგან სამი უმნიშვნელოვანესი ზრდისა და ყვავილობისთვის – ასევე ცნობილი, როგორც მაკროელემენტები – არიან აზოტი ( N ), ფოსფორი ( P ) და კალიუმი ( k ). სინთეზურ სასუქში შემავალი აზოტი ხელოვნური ფიქსაციის პროცესითაა მიღებული, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში გამოიგონეს. ფოსფორი (ფოსფატი) და კალიუმი მინერალებიდან არის ამოღებული და მოშორებული აქვთ მავნე მინარევები.

კომერციული სინთეზური სასუქი, როგორც წესი, ამ სამი ელემენტის სპეციფიკური თანაფარდობებით იწარმოება. N-P-K თანაფარდობა, რომელიც თითოეული ელემენტის პროცენტულ წილს აღწერს, სასუქების უმეტესობას შეფუთვაზე აქვს მითითებული. NPK-სთან ერთად სხვადასხვა სასუქები სხვადასხვა რაოდენობით შეიცავენ ისეთ საკვებ ნივთიერებებს, როგორებიცაა კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა თუთია და სხვა.

წარმოგიდგენთ სინთეზური სასუქების გამოყენების დადებით და უარყოფით მხარეებს, რომლებსაც სტატიის შემდეგ, დასკვნით ნაწილში უფრო ფართოდ გავშლით.

 

უპირატესობები
დოზირების უკეთესი კონტროლი მოსახერხებლობა
დეფიციტების სწრაფი აღმოფხვრა შედარებით დაბალი ფასები
უარყოფითი მხარეები
შეიძლება შეამციროს ნიადაგის ნაყოფიერება მცენარეს უნდა მიაწოდოთ რეგულარულად
ზედმეტი კვების (სასუქით დაწვის) მეტი შანსი სასუქის ნიადაგში გაქვავების საფრთხე
აზიანებს გარემოს

როგორც ორგანული, ისე სინთეზური სასუქების საუკეთესო ფასად შეძენა შეგიძლიათ ჩვენთან, გროულაბში.