სინთეზური სასუქები

სინთეტიკური სასუქი შეიცავს ყველა იმ მინერალის მყისიერად ათვისებად ფორმებს, როელიც მცენარის ზრდის პროცესში სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონეა. მათგან სამი უმნიშვნელოვანესი ზრდისა და ყვავილობისთვის – ასევე ცნობილი, როგორც მაკროელემენტები – არიან აზოტი ( N ), ფოსფორი ( P ) და კალიუმი ( k ). სინთეზურ სასუქში შემავალი აზოტი ხელოვნური ფიქსაციის პროცესითაა მიღებული, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში გამოიგონეს. ფოსფორი (ფოსფატი) და კალიუმი მინერალებიდან არის ამოღებული და მოშორებული აქვთ მავნე მინარევები.

კომერციული სინთეზური სასუქი, როგორც წესი, ამ სამი ელემენტის სპეციფიკური თანაფარდობებით იწარმოება. N-P-K თანაფარდობა, რომელიც თითოეული ელემენტის პროცენტულ წილს აღწერს, სასუქების უმეტესობას შეფუთვაზე აქვს მითითებული. NPK-სთან ერთად სხვადასხვა სასუქები სხვადასხვა რაოდენობით შეიცავენ ისეთ საკვებ ნივთიერებებს, როგორებიცაა კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა თუთია და სხვა.

 

სინთეზური სასუქის გამოყენების უპირატესობები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ სასუქების ამ ორ სახეობას შორის არჩევანის გაკეთება არც ისე მარტივი საქმეა, რადგან ორივე ვარიანტს გააჩნია ღირსეული უპირატესობებიც და უარყოფითი მხარეებიც. თქვენ უკვე გაეცანით ორგანული სასუქების ორივე მხარეს, ახლა დროა სინთეზურ სასუქზე ვისაუბროთ. გაგაცნობთ სინთეზური სასუქების დადებით მხარეებს:

 • მეტი კონტროლი დოზირებაზე
  სინთეზური სასკვები ნივთიერებების ფორმულები გთავაზობთ ზუსტ დოზირებას. მაშინ, როცა ორგანული პრეპარატებში შეიძლება შეგვხვდეს არათანაბარ NPK შემცველობა, სინთეზური სასუქი არ შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს და მასში თავმოყრილია მიკრო და მაკროელემენტების სუფთა წყარო, რაც უზრუნველყოფს ზუსტ და თანმიმდერულ დოზირებას და ამცირებს საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის შანსს.
 • მოსახერხებელია
  სინთეზური საკვები ნივთიერებები საკმაოდ მარტივი მოსახმარებელია. არსებობს მათი თხევადი, გრანულები და წყალში ხსნადი ვარიანტები. თქვენი ერთადერთი მოვალეობა ისაა, რომ ყურადღებით მიჰყვეთ პროდუქტზე მოცემულ მარტივ ინსტრუქციებს.
 • დეფიციტების სწრაფად აღმოფხვრის შესაძლებლობა
  სინთეზურ საკვებ ნივთიერებებში შემავალი ნივთიერებები თავისუფალი ფორმითაა მოცემული, რაც ნიშნავს, რომ მცენარეს მათი ათვისება გაცილებით მარტივად შეუძლია, ვიდრე ორგანული სასუქის შმთხვევაში. შესაბამისად სინთეზური სასუქი იდეალური ვარიანტია მცენარეში განვითარებული დეფიციტების აღმოსაფხვრელად.
 • შედარებით იაფია

 

 

სინთეზური საკვები ნივთიერებების გამოყენების უარყოფითი მხარეები

ბევრი პლიუსის მიუხედავად, რა თქმა უნდა ამ ტიპის სასუქებსაც აქვს არაერთი უარყოფითი მხარე, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანებია:

 • ნიადაგის ნაყოფიერების შესაძლო შმცირება
  სინთეზური საკვები ნივთიერებები ხელს უწყობენ მცენარის კვებას მოკლე პერიოდში, მაგრამ არის საფრთხე, რომ ასეთი სასუქების გამოყენებამ ხელი შეუშალოს ნიადაგში არსებული მიკროორგანიზმების სიცოცხლისუნარიანობას. მათ ფორმულებში არსებული მარილები აღიზიანებს და კლავს სასარგებლო მიკროორგანიზმებს, რომლებიც ნიადაგის კვების ქსელს ქმნიან. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი მცენარეები იღებენ საჭირო საკვებ ნივთიერებებს, მიკრობები, რომლებზეც ისინი დამოკიდებული არიან, ნელნელა წყვეტენ არსებობას. მოგეხსენებათ მცენარეები სასიცოცხლოდ მხოლოდ საკვებ ნივთიერებებზე არ არიან დამოკიდებული. ეს პატარა არსებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დაავადებების პრევენციასა და ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესებაში.
 • საჭიროა მათი რეგულარულად მოხმარება
  მაშინ, როცა ორგანული სასუქები დროთა განმავლობაში ნელა იშლება, მათის სინთეზური ვარიაანტები ან სწრაფად შეიწოვება ან ირეცხება ნიადაგიდან. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი სასუქებით სარგებლობისას აუცილებელია მათი რეგულარული გამოყენება. ეს არამხოლოდ ზრდის ხარჯებს დროთა განმავლობაში, არამედ სპობს ნიადაგის მიკრობიოლოგიას ზრდის ერთი სეზონის განმავლობაში.
 • ზედმეტი კვების (სასუქით დაწვის) მეტი საშიშროება.
  კანაფის მცენარის სინთეზური სასუქით კვებისას აუცილებლად უნდა გამოიჩინოთ განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ ინსტრუქციებს მაქსიმალურად სწორად ვერ მიყვებით, პატარა გადაცდომამაც შესაძლოა დააზიანოს თქვენი მცენარე და მისი ზრდა. ამ შემთხვევაში საკვები ნივთიერებებით წვა სწრაფად იწვევს ფოთლების გაყვითლებას და საკვები ნივთიერებების შეწოვის შეკავებას, საბოლოოდ ჩერდება ზრდა და მცენარის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.
 • ნივთიერებების არასასურველი დაგროვება
  გადაჭარბებულმა კვებამ ასევე შესაძლოა გამოიწვიოს მარილების დაგროვება, რაც ნიადაგის pH ბალანსს არღვევს. მარიხუანას ზრდისას ნიადაგში მჟავიანობა 6.0-7.0-ს შორის თუ არაა მოქცეული, მცენარის ზრდას საფრთხე ექმნება. სინთეტიკურ სასუქებს ხშირად აქვს ნიადაგის ზედა ფენასი მჟავიანობის მაღალი დონის წარმოქმნის ტენდენცია. აქედან გამომდინარე ხშირად მოგიწევთ pH ტესტერის და მჟავიანობის მარეგულირებლების გამოყენება. ან უბრალოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Advanced Nutrients-ის pH perfect ტექნოლოგიით შექმნილი სასუქები, რომლებიც ავტომატურად აბალანსებს ნიადაგის მჟავიანობას. Advanced Nutrient-ის პროდუქტების ფართო არჩევანი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს გვერდზე.
 • საზიანოა გარეოსათვის

შეგიძლიათ თუ არა სინთეზური და ორგანული სასუქის შეთავსება? დიახ, შეგიძლიათ!
როგორც ორგანულ, ისე სინთეტიკურ სასუქებს აქვ უნიკაური სარგებელი და შეგიძლიათ მათ შორის სწორი ბალანსის დამყარება. გამომდინარე იქიდან, რომ სინთეზურ სასუქებს ხანგრძლივი გამოყენებისას შეუძლია ზიანი მიაყენოს ნიადაგის სიცოცხლეს, ჩვენ გირჩევთ, რომ თუ სინთეზური სასუქით ზრდას გადაწყვეტთ ეცადოთ გაომიყენოთ ორგანული სასუქის უამრავი სარგებელიც.

მაგალითად კულტივატორებს, რომლებიც მხოლოდ ორგანულად ზრდიან მცენარეს შიძლება შეექმნათ დეფიციტის პრობლემები. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია არაორგანული საკვების გამოყენება მათ სწრაფად აღმოსაფრხვრელად.

ვინაიდან ახლა უკვე იცით ორივე ვარიანტის პლიუსები და მინუსები, გადაწყვეტილება მთლიანად თქვენზეა. როგორი არჩევანიც არ უნდა გააკეთოთ გროულაბი გთავაზობთ ორგანული და არაორგანული სასუქების დიდ არჩევანს, რა თქმა უნდა საუკეთესო ფასად.