• ფოთლები
  ფოთლებს მცენარის შესახებ ბევრი რამის თქმა შეუძლიათ. ისინი ერთგვარ ვიზუალური კომუნიკაციის გაზას წარმოადგენენ ადამიანსა და მცენარეს შორის. ფოთლები მიუთითებენ ჯანმრთელობის პრობლემებზე, იქნება ეს საკვები ნივთიერებების ნაკლებობია, მავნებლები, სინათლის სტრესი თუ სითბური სტრესი..
  საბედნიეროდ, ფოთლები ასევე საიმედო სიგნალს წარმოადგენენ, იმის შესატყობინებლად არის თუ არა მოსავლის აღების დრო. მოსავლის აღების დროის მოახლოებასთან ერთად მცენარის ფოთლები მოყვითალო-მოყავისფრო შეფერილობას იღებენ და ზოგ შემთხვევაში მცენარეს ქვედა ფოთლები სცვივა. ამ ყველაფრის დანახვაზე შესაძლებელია დამწყებმა მებაღეებმა ინერვიულონ, მაგრამ საშიში არაფერია, მცენარის სიცოცხლის ციკლის მიწურულს ფოთლების შეფერილობის ცვლილება და ფოთოლცვენა მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ მცენარე ზრდას ასრულებს და თავის რესურსს ჯანსაღი, ხარისხიანი ნაყოფის წარმოქმნაზე მიმართავს.
 • სურნელი
  ვინ იფიქრებდა.. კვირტები ჰაერში არომატული ტერპანების გამოყოფას ყვავილობის დასაწყისში იწყებენ, მაგრამ მოსავლის აღების მოახლოებასთან ერთად ეს სურნელი საგრძნობლად ძლიერდება მოსავლის აღების ჟამს რამდენად გაიჟღინთება ჰაერი ამ ზოგისთვის საყვარელი და ზოგისტვის უსიამოვნო სურნელით, რა თქმა უნდა, თქვენი არჩეული შტამის ტერპენის პროფილზეა დამოკიდებული.
 • წყლის შემცირებული მოთხოვნა
  როგორც კი მცენარე მოსავლის აღების პერიოდს აღწევს, მას წყლის მიღების საჭიროება საგრძნობლად უმცირდება. ამ ეტაპზე მცენარე ზრდას წყვეტს, შესაბამისად მისი წყურვილიც მცირდება. დარწმუნდით, რომ ზემოთხსენებული ნიშნების შემჩნევისას, მოსავლის აღებამდე მცენარეს არ მიაწვდით ზედმეტ წყალს!

საშუალოდ რა დრო ჭირდება ავტოყვავილებად მცენარეს დასასრულებლად?

თქვენ უკვე შეგიძლიათ გარკვეული ნიშნების მიხედვით განსაზღვროთ მოვიდა თუ არა მოსავლის აღების დრო, მაგრამ საშუალოდ რა დრო ჭირდება ავტოყვავილებად მცენარეს ჩითილობიდან დასრულებამდე?
რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე პასუხი მცენარის სახეობაზეა დამოკიდებული. ავტოყვავილებადი მცენარის კონკრეტულ ჯიშებს გარემოპირობების მიუხედავად ერთი და იგივე დროში გადის მთლიან სიცოცხლის ციკლს.
ამ მხრივ ისინი ძალიან განსხვავდებიან ფოტოპერიოდული მცენარეებისგან. როგორც სახელიდანაც ჩანს, ფოტოპერიოდული შტამები განსაკუთრებულად მგრძნობიარენი არიან სინათლის მიმართ და ბოქსში ზრდისას მხოლოდ 12/12 სინათლის ციკლზე გადაყვანისას იწყებენ ყვავილობას. გარეთ მზარდი ფოტოპერიოდული მცენარეებისთვის სინათლის ასეთი ციკლი შემოდგომისას გვხვდება.
ავტომოყვავილე მცენარეების ყვავილობის დაწყება სინათლის ციკლზე საერთოდ არაა დამოკიდებული. ისინი შეიცავენ Cannabis ruderalis-ის ქვესახეობების გენეტიკას, რის გამოც მათი ყვავილობის ფაზაში გადასვლა მხოლოდ დროზეა დამოკიდებული.

 • ავტოყვავილებადი მცენარეების საშუალო სიცოცხლის ციკლი
  ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ავტოყვავილებადი მცენარეების უმეტესობის სასიცოცხლო ციკლი 8-14 კვირას მოიცავს, რაც ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე ფოტოპერიოდული შტამების შემთხვევაში.
 • ავტოყვავილებადი მცენარეების ქრონოლოგია
  იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ თუ რა ხდება ავტოყვავილებადი მცენარეების სიცოცხლის ციკლის განმავლობაში, გაგაცნობთ საშუალოდ რა ვადებს მოიცავს მათი სასიცოცხლო ციკლის თითოეული ეტაპი:
  ჩითილობა ტექნიკურად ვეგეტატიური ფაზის ნაწილია. ეს ეტაპი დაახლოებით 1-2 კვირა გრძელდება. იწყება მაშინ, როდესაც თესლი სკდება და მთავრდება, როცა მცენარე წარმოქმნის პირველ ნამდვილ ფოთლებს.

ვეგეტაცია ჩითილობასთან ერთად ჯამში 3-4 კვირას მოიცავს (ჩითილობის გარეში 2-3 კვირა) ჯიშის მიხედვით. ამ დროის განმავლობაში მცენარეები მნიშვნელობნად იზრდებიან ზომაში, წარმოქმნიან ფოთლებს და აყალიბებენ ძლიერ სტრუქტურას, რათა შეძლონ ხარისხიანი, დიდი ნაყოფის წარმოქმნა.
ყვავილობა ის ეტაპია, სადაც მთავარი ჯადოქრობა ხდება. ყვავილობის ეტაპზე მცენარე იწყებს კანაბინოიდებითა და ტერპენებით დატვირთული მკვრივი კვირტების წარმოქმნას. ეს ეტაპი საშუალოდ 6-10 კვირის განმავლობაში გძელდება.