fbpx
Gorilla Zkittlez Auto

50

Gorilla Zkittlez Auto იდეალური არჩევანია დამწყები მებაღეებისთვის, ვისაც შედარებით ხანგრძლივი ეფექტი იზიდავს. სთრეინი მაღალმოსავლიანობით გამოირჩევა, მისი ძლიერი ეფექტი მაღალი- 25მ% Thc შემცველობითაა განპირობებული, იგი მოსავალს დათესვიდან 65 დღეში იძლევა, წარმოქმნის დიდი ზომის ფისოვან კვირტებს.

SEE MORE
Gorilla Punch Auto

50

Gorilla Punch Auto ორი განსაკუთრებული ავტოყვავილებადი გენეტიკის შეჯვარებით შექმნილი სთრეინია, რომლის კვირტები ვიზულაურად მუქი მეწამულ შეფერილობას იღებს. მცენარე ჩითილობიდან 56-63 დღეში 550 გრ/მ2 მოსავალს დებს, რიმლის THC შემცველობა ხშირ შემთხვევაში 26%ს უტოლდება.

SEE MORE
Girl Scout Cookies Auto

50

Girl Scout Cookies Auto fastbuds-ის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი გაყიდვადი პროდუქტია. იგი მაღალი პროდუქტიულობით, მაღალი
THC შემცველობით (20%)  და შესანიშნავი არომატით ხასიათდება. კარგად ეგუება როგორც ბოქსში, ისე გარეთ ზრდას.
მისი მოსავლიანობა ბოქსში 450-500 გრამ მეტრ კვადრატს შორის მერყეობს, ოლო გარეთ 250 გრამს აღწევს მცენარეზე.

SEE MORE
Cream Cookies Auto

50

Fastbauds-ის გუნდმა თავისი GSC ხაზის დახვეწა განაგრძო და შემოგვთავაზა იდეალური Cream Cookies Auto, რომელიც ინდიკა-დომინანტ შტამს წარმოადგენს, სთრეინი სიმაღლეში საკმაოდ პატარაა (90სმ), რაც მის კომპაქტურობას განაპირობებს. მისი ზრდა ადვილი სამართავია და იძლევა ძლიერ, მაგრამ ინდიკასთან ერთად სატივასთვის დამახასიათებელ ეფექტსაც. სთრეინი ბოქსში 400-500 გრ/მ2 შესანიშნავ, 23% THC შემცველობის ნაყოფს დებს

SEE MORE
Cherry Cola Auto

50

Cherry Cola Auto შესანიშნავი ავტოყვავილებადი ჰიბრიდია უკიდურესად არომატული ტერპენებით. მისი THC შემცველობა 25%-ს აღწევს. სთრეინის სახელი განპირობებულია მისი კოლასთვის დამახასიათებელი არომატით, რასაც სხვა ვერც ერთ სთრეინში ვერ შეხვდებით. ჩითილობიდან სულ რაღაც 70 დღეში მცენარე 150 სანტიმეტრს აღწევს და 500-600 გრ/მ2 მოსავალს დებს, რომელსაც შესანიშნავი დაბალანსებული ეფექტი ახასიათებს.

SEE MORE
Banana Purple Punch Auto

50

დიდებული Banana Punch Auto უძლიერეს ავტოყვავილებად სთრეინებს შორის ღირსეულ ადგილს იკავებს. მისი Thc შემცველობა 26%-ს აღწევს და გვთავაზობს ერთ-ერთ საუკეთესო ტერპენის პროფილს ჩითილობიდან სულ რაღაც 56 დღეში. სთრეინი სიმაღლეში 120 სანტიმეტრამდე იზრდება და 550 გრ/მ2 მოსავალს დებს.

SEE MORE
Amnesia Zkittlez Auto

50

ჩვენითვის კარგად ნაცნობი ოლდსქულ გენეტიკის თანამედროვე კალი გენეტიკასთან შერწყმით მიღებული ეს გამორჩეული ჯიში ფსიქოაქტიური ეფექტით გამოირჩევა. Amnesia Zkittlez Auto სატივა-დომინანტი ჰიბრიდია, იგი ჩითილობიდან 70 დღეში 120 სმ სიმაღლეს აღწევს, იგი ამ დროში 24%-მდე THC შემცველობის 600გრ/მ2 მოსავალს გამოიმუშავებს.

SEE MORE
Original Auto White Widow

35

Fastbuds-ის სელექციონერებმა არაერთი ჯილდოს მფლობელი White widdow 80-იანი წლების სენსაცია, ავტოყვავილებად მცენარედ აქციეს. შდეგად Original White Widow Auto მიიღეს, რომელიც იდეალურად ინარჩუნებს მშობელი გენეტიკის ყველა თვისებას. სთრეინი ჩითილობიდან 9 კვირაში 500 გრ/მ2 მოსავალს დებს, რომლის Thc შემცველობა 20%-ს უტოლდება. მისი ეფექტი პიზიტიური, ამაღელვებელი ემოციებით გამოირჩევა.

SEE MORE
BUBBLEGUM ORIGINAL AUTO

35

ORIGINAL AUTO BUBBLEGUM ავტოყვავილებადი სთრეინია, რომელიც უმოკლეს დროში შესანიშნავ შედეგს იძლევა. სთრეინი იდეალურია დამწყები მებღეებისთვის, რომლებსაც თავიანთ პირველივე ცდაზე კარგი შედეგის დადების ამბიცია აქვთ. ORIGINAL AUTO BUBBLEGUM ჩითილობიდან სულ რაღაც 9 კვირაში სრულდება და კარგად ეგუება ნებისმიერ სწორ განათების ციკლს. მისი სიმაღლე 1,3 მეტრს აღწევს და ახასიათებს გაბუჩქვა. კარგი განათებით მისი მოსავლიანობა 550გრ/მ2-ს აღწევს.

SEE MORE
Strawberry Gorilla Auto

50

exceptional genetic selection gives birth to the marvelous Strawberry Gorilla Auto, a spectacular hybrid known for producing yields of up to 600gr/m2 in 70 days.

SEE MORE
CBD 20:1

50

Fast Buds’ first entirely medicinal strain, CBD 20:1. High in CBD at up to 20% and a THC content as low as 0,3%, making this strain legal in the majority of countries around the world. CBD 20:1 has the potential to alleviate many pains and disorders and with such low THC levels, this strain is perfectly suitable for those who are not regular cannabis users.
Firm buds packed full of CBD and all of its therapeutic properties. Great for breaking up for a spliff, or especially useful for making extractions to create oils, creams, tablets, edibles, and all kinds of other medicinal products you wish to use. Purely Medicinal. The perfect antidote to various ailments. In many cases, users claim to have found relief from issues such as anxiety, insomnia, chronic pain, inflammation, and others. CBD aka Cannabidiol doesn’t produce any psychoactive effects, therefore this is a great option even for non-consumers. Before popping a pill, try popping some of these seeds. She grows quickly and vigorously. This strain can reach a height of 70-90cm, not huge, but give her the space she needs to allow all her therapeutic potential. CBD 20:1 produces tall and bushy plants, with a solid main cola.

SEE MORE
CBD Crack

35

The perfect strain for novice and moderate consumers looking for added medicinal benefits. With a 1:1 balance of around 7% THC and 7% CBD, her subtle, yet uplifting effects make for an amazing wake n bake strain or those who prefer less psycho-active sensations. Just like her sister strain Green Crack, she produces large yields of sweet mango-flavored bud, deserving of the highest shelf in any dispensary. Medical patients may find this strain useful for therapeutic purposes such as treating aches and pains, muscle spasms, cramps, relieving feelings of nausea and sickness, reducing anxiety, and insomnia. CBD 1:1 grows buds that are long, dense with a head-turning shiny appearance. Her bright orange pistils gently wrap themselves around the fat, frosted calyxes, giving her maximum bag appeal and a chunky, compact appearance. The buds are large-sized and hard to squeeze, a gram of this flower goes a long way. Thanks to the equal ratio of THC and CBD, this hybrid has a very gentle, calming, and pleasant effect. After lighting a joint, clarity and focus will increase followed by a very mild physical buzz courtesy of the 7% CBD. We strongly recommend this medical rich autoflowering strain to anyone who is new to smoking Cannabis, who want to enjoy ripe Mango flavors with no overwhelming effects.

SEE MORE
G14 Auto

35

One of our top varieties recommended for beginners, G14 is a remarkable strain that can be cultivated well in different environments, both indoor and outdoor. It’s quick blooming times, and stout, compact form makes it perfect for discreet growing. It’s a high THC, Indica-dominant strain with subtly sweet and hashy flavors, that will leave users relaxed and happy. G14’s buds are dense in various shades of green with a tendency to show silvery blue and purple hues, all the while covered in frost. Given its hash plant lineage, the buds are uber sticky and perfect for extractions. Typical Indica structure with tight internodal spacing, G14 produces a large central cola, with sizeable side branches, all of which swell up with sticky buds in late flower. Growers can expect a fairly compact plant, around 60-110cm, which with LST applied, is perfect for stealthy balcony grows.

SEE MORE
Cinderella Auto

35

A big yet compact Sativa-leaning hybrid with a potent effect that will leave you wanting more; Our Cinderella Auto has been bred to grow with a very high bud-to-leaf ratio, meaning that your plant will develop lots of buds and a few leaves, making it easier to trim and yielding more. This variety can yield up to 550gr/m2 thanks to the multiple side branches that can grow as long as the main cola, and despite the 120cm height, this variety still remains compact. The perfect strain for Sativa lovers with a limited grow space, you can expect a strong Sativa effect that will give you a joyful upbeat high, a motivated state of mind, and an overall feel-good vibe that comes along with a delicious fruity terpene profile of sweet peaches and ripe pineapple. Cinderella Auto grows dark-green thick buds with elongated large-sized calyxes and lots and lots of long amber hairs all over them; Despite their thickness, the nugs maintain an aery look due to the atypical long hairs that give them almost a fluffy appearance. Expect an admirable trichome production that makes the buds look like they’ve been sprinkled with icing sugar and a delicious pineapple and peach blend with an overall tropical smell that will leave your mouth watering.

SEE MORE
Fastberry Auto

35

An Indica dominant terpene power-house that boasts 19% THC. A sweet juicy fragrance with a freshly picked blueberry tart essence. Captivating and alluring to even the non-smoker, her aroma is a rich blend of ripe juicy berries, with tones of a sweet-scented, floral perfume. As her name suggests, she is a fast producing hybrid that will be ready to chop in 9 weeks. Sturdy and reliable autoflowering strain that is well suited for beginner growers and those looking for stealthy plants to grow outdoors. She thrives in most conditions and thanks to her super fast turnaround time, is an excellent choice for outdoors. Thanks to her Indica influence, her buds are small and dense, with a solid mass. They are hard to squeeze and coated in clusters of trichomes rich in blueberry floral terpenes, consisting of bright green, and magenta hues. When grinding a bud, the room will become filled with a blend of forest fruits, Blueberries, and fresh flowers.

SEE MORE
Stardawg Auto

45

Stardawg Auto ტიტულოვანი Chemdawg #4 და Tres Dawg-ის გენეტიკებს დამატებული Fastbuds-ის გუნდის მაგგის შედეგია. იგი სატივა-ინდიკა ჰიბრიდს წარმოადგენს, გენიალური შესახედაობით, მოსავლით და ეფექტით. Stardawg Auto 9-10 კვირაში 22%-მდე THC შემცველობის ნაყოფს დებს, რომლის მოხმარება დამწყებებისთვის არაა რეკომენდირებული. ეს კანაფის თესლი წარმოადგენს სუვენირს და იყიდება მხოლოდ შენახვის, გენეტიკის კონსერვაციისთვის და სხვა საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული მიზნებისთვის. საქართველოში, კანაფის თესლის გაღივება და კულტივირება ჯერ კიდევ დასჯადი ქმედებაა.

SEE MORE
Six Shooter Auto

45

Six Shooter is one of our larger strains growing up to a hefty 1.4m in height. Its sturdy genetics and high production make it a great choice for outdoor growers and for anyone looking to do some LST. With a potent 23% THC, this strain is one of our stronger Sativa leaning hybrids.
Frost covered buds. These nugs are made up of dark orange pistils blended in with dense layers of crystals, that under the right light, give it a beautiful bluish hue. Uplifting euphoria. Six Shooter delivers a stimulating heady high, great for social events or creative activities, which slowly seeps into a more mellow, yet still present, relaxation. Soothing the muscles and inspiring the mind. Large and in Charge. One of Fast Buds larger growing plants, she’ll reach up to 1.4m in height, and can attain 1m in height even after just 4 weeks. Good internodal spacing and large main cola production makes her quite the hefty yielder.

SEE MORE
ORIGINAL AUTO NORTHERN LIGHTS

35

An unbelievably resilient autoflowering strain, that is easy to grow and perfect for beginners. Very generous yields that really pack a punch when it comes to effect. This Indica hybrid is one for those who enjoy a good couch lock. We were able to enhance the extremely high plant resistance from the Northern Lights, and as well as yields. A very tough strain that responds well to cold and hot conditions and requires very little maintenance. An old school classic that will really hit you between the eyes with her powerful, long-lasting effects.
Her buds are light, airy, frosty, and almost have a long and narrow structure. The shape of the bud is similar to an acorn with swollen calyx protruding all over. The trichomes are clustered together at every point of the bud, making her a fantastic option for hash makers who work with dry sift. Northern Lights Auto will leave you on your knees begging for more. You will feel her 20% THC potency instantly after lighting a joint, with a fast-acting physical effect that is reminiscent of a full-blooded Indica. The more you smoke, the deeper your slumber will become as she makes the eyes feel like they are melting and a full couch lock effect on your entire body. We recommend this strain for evening times when you need to shut off from a long day, or to induce a long deep sleep, lounging at home with nothing to do, watching movies, and using as little energy as possible When growing Original Auto Northern Lights, you can expect plants to reach a height of 90-120cm. She grows quite large and will reward you with an abundance of top-quality buds that can be up to 500-600gr/m2. Internodal spacing will be very short making her easy to grow and maintain, which is why she is ideal for beginner growers. Her leaf structure will be a classic Indica appearance with a thick main stem and chunky hardwood side branches. A rock-solid producer of glistening savory-sweet buds, indoors, and outdoors a very popular choice for growers who experience cold and wet weather.

SEE MORE
Original Afghan Kush Auto

35

This fast-flowering hybrid ranges between 60-90cm, usually staying on the shorter side while producing around 500gr/m2 in 56-63 days from seed to harvest. A superb choice for those looking to grow quick and resistant Indica-dominant strains with a narcotic and long-lasting corporal high, making it the perfect painkiller. Expect huge amounts of resin and that unforgettably pungent terpene mix of earthy, sweet, and spicy aromas that makes for that unique hashish that old-schoolers love.

SEE MORE
Original Blueberry Auto

35

Thanks to the quality Indica genetics, this strain develops quite bushy and compact and grows beautifully frosted buds that boast unique purple, black and blue hues in the right conditions, making it a must for all types of growers who want to grow classic strains without any extra effort. This variety delivers both in size and yields, you can expect this variety to grow between 75-110cm tall, growing buds from head to toe on all branches in just under 65 days from seed and yielding up to 500gr/m2 of nugs that reek of a delicious mouth-watering terpene mix, making it a must for all lovers of powerful Indica effects and deliciously fruity terpenes.

Bud description

By harvest the buds will be completely covered with a thick layer of resin and can end up showing-off lots of colors; You can expect bright-green buds with sometimes pink, yellow, purple, and red hues all over the buds and foliage around them. giving it that sought-after sticky appearance. The calyxes become quite swollen, giving the buds a fat and pointy look, and as soon as you break a nug open, they’ll fill the room with the smell of freshly-picked sweet blueberries that will make everyone’s mouth water.

Smoke report

This is a powerful strain that, thanks to the 22% THC, hits as soon as you take the first puff; You will feel completely relaxed and feeling like you’re at a spa, and the effects will leave you feeling uplifted and will help boost conversation while you remain super chill, and anxiety-free. You won’t feel couch-locked but the high is quite potent, the relaxed, calm, and focused effect may feel like a Sativa type of high but it will put you to sleep if that’s what you’re after, so moderation is key if you don’t want to smoke yourself to sleep.

Plant appearance

Growing up to 110cm, this strain develops a typical Indica structure but slightly taller and longer internodes while producing yields of 500gr/m2. As soon as your plant starts growing you will see the wide fan leaves emerging from the thick stem and long side branches that will slowly start filling up with pointy rock-solid buds that are completely covered with a layer of resin and boast different colors all over as harvest time comes.

SEE MORE
Wedding Glue Auto

50

 • Perfect for concentrates.  An insane amount of resin makes it ideal for those seeking after the highest yields in plant extractions.
 • Super yielding auto. This strain can produce up to 550gr/m2 in 70 days!
 • Amongst the strongest of 2021! A ridiculously potent autoflower with 26% THC.
 • Ideal terps for a sweet tooth. A delicious sweet vanilla taste that leaves your mouth-watering.
 • Perfectly balanced. A well-balanced effect suited for both day and nighttime use.

SEE MORE
Wedding Cheesecake Auto

50

 • Exquisite 24% THC! A deliciously powerful effect for those with a high tolerance.
 • An Infallible strain for commercial growers. This strain develops incredibly large buds with a thick layer of resin and can yield up to 600gr/m2 in just about 70 days .
 • Greatly resilient. Performs outstandingly in less-than-ideal conditions, great for growers who want to grow all year long despite the weather.
 • Rapid producer. Taking only 63 days from seed to harvest, this strain can produce up to 300gr per plant outdoors.
 • Mouth-watering terps. You can expect a flavorful taste of creamy cheesecake with fruity undertones that will keep you guessing after every puff.

SEE MORE
Strawberry Pie Auto

50

 • Mighty 26% THC! One of our most potent strains both in effects and terps, expect pure fruity deliciousness combined with an extraordinary potency.
 • Breathtaking trichomes. Nearing the end of flowering you’ll see the buds getting completely covered in resin from head to toes.
 • High-yielding. This strain can produce up to 550gr/m2 in less than 65 days!
 • Candy buds. The complex blend of cookie-dough, cream, and gas gives this strain a skunky strawberry candy taste.
 • Perfect for stealth growers. A uniquely compact cultivar that grows no more than 100cm, ideal for limited grow.

SEE MORE
Pineapple Express Auto

40

 • Grow trouble-free. An overall easy-going plant, a great choice for new growers.
 • With great size comes great yields. The great size comes with insane yields that can reach 550gr/m2.
 • Tropical terps. Experience a mouth-watering blend of sweet tropical flavors and sour pineapple, just like a smoothie.
 • A cannabis christmas tree. This plant grows on the taller side and can reach up to 140cm, so have plenty of space!
 • Perfectly balanced. This strain provides a sweet peaceful and relaxing high, it won’t leave you couch-locked or paranoid.

SEE MORE
Purple Punch Auto

50

 • A big plant with even bigger yields. Expect a monster autoflower with yields that reach up to 600gr/m2.
 • Terpene excellency. A distinctive terpene profile highly sought-after by extractors.
 • Top-shelf genetics. One of the most popular strains in Cali dispensaries now improved and in Auto version!
 • An Indispensable Indica. A potent Indica with a slightly Sativa edge, perfect for everyday use.
 • With 24% THC, the only punch you wanna take. A potent effect that’ll give you a one-two punch to the mind and body.

SEE MORE
Mimosa Cake Auto

50

 • Legendary flowers. A remarkable terpene profile that makes for the best extractions.
 • Astounding 24% THC! A spot-on combination of the two legendary strains.
 • Ferociously fruity. Delicious fruity terpenes that will leave your mouth watering.
 • First-class autoflower. Impressive genetics that reach up to 130cm and yield 550gr/m2 in 63 days.
 • Perfectly balanced. A handcrafted high suited for both day and nighttime use.

SEE MORE
Lemon Pie Auto

50

 • Flawless 24% THC! One of our latest creations, years and years of breeding resulted in a sweet n’ sour and extremely potent strain.
 • Rapid producer and Fast Flowering. This strain can produce 550gr/m2 of insanely resinous flowers in 56-63 days.
 • Delicious resin. The unique terpene profile of skunk, citrus, and sweet pie makes for the most mouth-watering extracts.
 • Easy to grow. Requires low maintenance and is very resistant to pests, great for beginner growers indoors or outdoors!
 • Perfectly compact. Grows quite compact and stout, ideal for growers with limited spaces.
 • Fine balanced Indica hybrid. Perfect for those looking for a fine-tuned cerebral and corporal effect.

SEE MORE
Kosher Cake Auto

50

 • Get baked! A powerful autoflower with 25% THC.
 • Tasty tokes. Expect a delicious flavor of cookie dough and sweet cake.
 • First-class yielder. A super-producer that can yield up to 550gr/m2 in just under 65 days!
 • The perfect cake every time.  Expect a pleasant head buzz with an extremely relaxing body high.
 • A trichome powerhouse. Frostbitten buds that look like they’ve been dipped in white frosting.

SEE MORE
Gorilla Cookies

50

 • Whopping 27% THC! The strongest autoflower in the world up to this day, with an insane trichome production.
 • Super-reliable and incredibly resistant. This cultivar inherited all the best qualities from her parents, making it a fool-proof strain even for beginner growers.
 • Massive producer. Grows around 100cm and can yield up to 600gr/m2 in 10 weeks.
 • Chunky dense buds. Produces golf-ball-sized buds that finish completely covered in trichomes and reeking of an exceptional aroma, a great choice for commercial growers and extractors.
 • Great for beginners. Ideal for beginner growers looking for a potent, resilient, and easy-to-grow strain.

SEE MORE
Gelato Auto

50

 • Crazy powerful. For those who enjoy a potent high, lab-tested at 26% THC.
 • Unique terps. The particular ice cream flavor with sweet and zest undertones makes for the most delicious extractions.
 • Discreet. A stocky Indica-like structure makes it perfect for growing anywhere.
 • Extremely strong! Thanks to the high THC levels, it’s highly recommended for those trying to overcome mental block or just get your creative juices flowing.
 • Award-winning extractions. Our Gelato was among the top 3 best extractions in the 2020 edition of Spannabis.

SEE MORE
Zkittlez Auto

30

 • Candy sweet. Taste the rainbow with the delicious sweet berry and extremely fruity flavors.
 • Overwhelming yielder. This plant grows up to 100cm and produces 500gr/m2 in just 70 days!
 • Indica delight. A satisfying head high that leads into an anxiety-free and long-lasting body high.
 • Perfect for stealth growers. One of the most sought-after genetics, now stronger and more compact.
 • Bathed in trichomes. An insane amount of resin all over, perfect for extractors and hash makers.

SEE MORE
Gorilla Glue Auto

50

 • The knockout artist. 24% THC that comes with a hard-hitting high.
 • The stickiest in the game! So much resin that it will literally stick your fingers together.
 • Massive yields. Up to 600gr/m2 and ready to harvest in just 70 days.
 • Extremely potent. A deeply relaxing effect with the ideal head buzz, perfect ideal for avid consumers and Hybrid lovers.
 • Better than ever. Super dense buds with fat calyxes drenched in resin, now in auto version.
 • Grow out of sight! Big and bushy, perfect strain for growing outdoors.

SEE MORE
Mexican Airlines Auto

40

 • A pure-bred Sativa. A fierce combination of Colombian and Mexican Sativas.
 • Mountain-high. Expect a full-on Sativa effect, no laziness.
 • Deep citrus aromas. Enjoy spicy lemon terps with pine undertones, deliciously potent.
 • Easy to grow. Suited for all types of growers with or without growing experience.
 • Strong and sturdy. This strain has a high resistance to pests and can easily withstand harsh conditions.

SEE MORE
Forbidden Runtz Auto

50

 • Nugs fit for a king. Huge and dense nugs for those who enjoy that top shelf appearance.
 • Extraordinary Yields. Expect up to 550gr/m2 in just under 65 days!
 • Beginners dream strain. Everything that makes good genetics good without needing much maintenance or extra effort.
 • Flavorful flowers. A terpene-rich strain that’s up to par with even the most demanding smokers.
 • Among the strongest of all times. With 26% THC, an unforgettable high even for avid smokers.

SEE MORE
LSD 25 Auto

40

 • Great for beginners! Despite the size of up to 120cm, this strain is super easy to grow.
 • Purple extractions. The perfect choice for those looking to produce purple extracts.
 • Striking terps. A mix of diesel, red wine, and burnt wood that will leave the whole room smelling pleasant.
 • Out of this world beauty! A variety of purple hues, expect beautiful colors from head to toe.
 • Strong. Novices beware, the super-strong Sativa effect is mind-bending!

SEE MORE

End of content

No more pages to load