fbpx
Green Gelato Fem

55

Green Gelato ინდიკა-დომინანტი ჰიბრიდი სთრეინია RQS-სგან, რომელიც კარგად რეაგირებს სხვლასა და მანიპულირების სხვა მეთოდებზე. იგი საშუალო სიმაღლის იზრდება და სიმაღლესთან შედარებით საკმაოდ დიდი მოსავლიანობით გამოირჩევა. ეს ყველაფერი Sunset Sherbet-ის Thin Mint Girl Scout Cookies-თან შჯვარებით გახდა შესაძლებელი. ყველაფერთან ერთად სთრეინი 27% Thc-თაც ხიბლავს კულტივატორებს. ეს კანაფის თესლი წარმოადგენს სუვენირს და იყიდება მხოლოდ შენახვის, გენეტიკის კონსერვაციისთვის და სხვა საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული მიზნებისთვის. საქართველოში, კანაფის თესლის გაღივება და კულტივირება ჯერ კიდევ დასჯადი ქმედებაა.

BUY
Royal Runtz

45

Royal Runtz descends from two of the most potent strains on the planet: Gelato and Zkittlez. This premium USA variety will sink your body into the couch, blast your mind into the stratosphere, and set your taste buds ablaze. Take things one toke at a time to gauge just how fast her THC level of 27% stimulates your endocannabinoid system. Royal Runtz reaches a medium size and produces fantastic yields both indoors and outdoors. She boasts hardy and durable genetics, delivering great results regardless of the environment. Indoor plants grow to between 100–130cm in height and produce yields of 450–500g/m²—more than enough to fill up your stash jars for quite some time! Outdoor plants grown in large containers or raised beds achieve a maximum height of 180cm. Surround your grow with a variety of companion plants to deter pests and maximise results. Expect amazing yields of 400–450g/plant after a brief flowering time of 8–9 weeks.

BUY
Hulkberry Fem

50

HulkBerry is the alter-ego of The Incredible Hulk. This sinsemilla superhero is here to save head stash. Somewhere in the Rocky Mountains of Colorado, the dank forces of OG Kush and Strawberry Diesel collided. Now, the THC blast wave is sweeping across Europe. For too long, couchlocking Kush has dominated the top tier of connoisseur cannabis. 2018 is the year head stash strikes back. HulkBerry is the fusion of Colorado’s dankest cannabis breeding stock. The prized O.G. Kush cut and the fruitiest Strawberry Diesel cultivar collided to smash open a new dank dimension from which Hulkberry emerged. Samples of HulkBerry have tested as high as 28% THC and were previously reserved exclusively for the top shelf of well-stocked Colorado dispensaries. Now, the most potent head stash in the world is finally available as feminized seeds. Clear out the grow-op to make room for the Hulk that smashes the competition.

BUY
Fat Banana Fem

40

Fat Banana is the product of a super selective strain development process that aimed to hybridise the biggest, fattest Banana OG specimens. Now RQS can offer you the best of the bunch. Fat Banana is big on flavour and packing a serious amount of cannabinoids. Fat Banana is the result of an intense selective breeding project we have been running here at RQS, looking to produce and hone a strain rarely seen. The result is a strain with some uncommon features, likely appeal to connoisseurs, collectors, and growers alike – especially for those looking for a unique stash. Fat Banana is a prime Kush strain with a genetic background tracing back to OG Kush x Chiquita Banana. It is a heritage with a lot of power behind it, creating a foundation for Fat Banana’s greatness. This can be seen in the potency of Fat Banana’s bud, which can reach up to 25%+ THC when grown with an expert hand. The potential here is great!

BUY
Green Crack punch Fem

50

Give your mind, body, and soul a supercharged boost with this energetic hybrid. Leaning slightly toward sativa dominance, green-fingered growers can expect enough mental buzz to keep them going all day long. Drowning under a mountain of paperwork? Stacked up with chores at home? Breeze through tasks the natural way, with a blast of Green Crack Punch! Her flowers glow with vibrant pinks and oranges—a colourful suggestion of the cerebral power that awaits. Staying below 200cm, she won’t overwhelm novice growers, nor will she punish them for minor fluctuations in nutrients, water, or light. Expect around 20% THC, a highly respectable potency. Although she is not mind-blowing in the THC department, it is still recommended that first-time users take her slow and steady, at least to begin with. Feelings of euphoria will take hold from the first hit to the last, spurring you on.

BUY
Cookies Gelato Fem

50

Cookies Gelato კიდევ ერთი ძლიერი ფოტოპერიოდული სთრეინია RQS-ისგან. მის სიძლიერეზე 28% Thc შემცველობა საკმარისად მეტყველებს. იგი უძლიერესი Gelato#33 ისა და სახელგანთქმული Girl Scout Cookies-ის შეჯვარების შედეგია. სთრეინი ოქტომბრისთვის შესანიშნავ 500-600გრამამდე მოსავალს დებს. ეს კანაფის თესლი წარმოადგენს სუვენირს და იყიდება მხოლოდ შენახვის, გენეტიკის კონსერვაციისთვის და სხვა საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული მიზნებისთვის. საქართველოში, კანაფის თესლის გაღივება და კულტივირება ჯერ კიდევ დასჯადი ქმედებაა.

BUY
Royal Gorilla RQS

45

Royal Gorilla is an insanely powerful hybrid that, until recently, was only available in the US. With THC levels that at times well exceed 25%, she gives a spectacular high of incredible relaxation together with a balancing uplifting euphoria. Because of her potency, Royal Gorilla also has good medicinal potential, which makes her a good choice to help with chronic pains and other ailments. The two passionate breeders immediately knew they had created something truly special, and were blown away by the results of their first THC measurements. As if a staggering 24-26% of THC wouldn’t be crazily high enough, some of her phenos are said to have weighed in at an incredible 30% - THC levels which up to this date had never been measured in any strain before.

BUY
Shining Silver Haze Fem

40

Shining Silver Haze combines the best traits of classic Haze varieties into one fast-flowering, high-yielding package. With 21% THC and the invigorating, sweet flavour the best Hazes are known for, Shining Silver Haze stands out among a sea of subpar imitations. Shining Silver Haze feminized will yield between 600–650g/plant outdoors and up to on 650g/m² under a 600W light. Flowering time is 9–11 weeks, which is really not bad for a Haze. There are very few Haze varieties that can produce that characteristic sweet taste and strong high in less than 10 weeks, but Shining Silver Haze is no ordinary Haze.

BUY
Royal Cookies Fem

45

Royal Cookies brings the best of Cali Weed genetics right here to Europe. Combining the finest Cookies genetics, she produces sweet and potent bud able to uplift the mind while relaxing the body. Also, thanks to her thoroughbred indica dominance, she is able to grow yields of up to 525g/m² after just 8-9 weeks of flowering. The aroma and taste Royal Cookies produces stays true to the Cookies name, blending sweet and earthy tones into a pungent and tantalising flavour. The delights of Royal Cookies go well beyond her flavour, though. She induces a potent high that both uplifts the mind into euphoria and gently lowers the body into deep relaxation. Her potency is such that novice smokers may want to approach with caution, as her 23% THC content can quickly and easily overwhelm the unprepared.

BUY
Wedding Gelato Fem

50

Wedding Gelato is the result of a love triangle that actually worked. No fighting over who is the dominant strain. Instead, the conception of Wedding Gelato takes all the best bits of her contributing parents and delivers them in a potent and flavoursome hit. Breathe in the saccharine flavour of Gelato, and breathe out the peppery notes of Wedding Cake. Featuring a complicated yet mesmerising family tree, Wedding Gelato is the lovechild of several strains working harmoniously together. Each contributor brings their own unique element. The result is an incredibly rich and rewarding flavour profile matched by a balanced high. The love triangle in question starts with Triangle Kush x Animal Mints, creating Wedding Cake. Then, in true threesome spirit, Gelato 33 is added to spice up the partnership. 20–25% THC comes courtesy of Gelato 33, while the genetic diversity of Wedding Cake contributes the majority of her flavour.

BUY
Wedding Crasher Fem

55

Let’s crash a party! Wedding Crasher is a highly uplifting strain that will make you want to get up and shake it on the dance floor. If there are no weddings coming up, no biggie: This daytime strain is awesome for all kinds of activities and the perfect choice when you want to boost to your creativity or simply go about your day with more gusto. To create the luscious Wedding Crasher, Royal Queen Seeds’ breeders crossed the delicious Wedding Cake with the terpene-rich Purple Punch. This yummy dessert strain can do much more than please your taste buds, though. Thanks to a near balance between sativa and indica genetics (55% sativa, 45% indica), the effects are deeply relaxing and uplifting at the same time. And at 21% of THC, this USA Premium strain means business.

BUY