fbpx
ქოქოსის სუბსტრატი 10 ლ • coco

13 

ქოქოსის სუბსტრატი 10 ლ • coco (ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაღაზიაში)  

გაყიდულია
ნიადაგის სუბსტრატი • green soil

ნიადაგის სუბსტრატი • green soil (ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაღაზიაში- 2, 5, 10 და 30 ლიტრიანი შეფუთვებით)

გაყიდულია