fbpx
Sensi Cal-Mag Xtra 250mL

34

Sensi Cal-Mag Xtra თქვენს მცენარეს ამარაგებს საჭირო რაოდენობის კალციუმით, მაგნიუმით, რკინით, თუთიით, მანგანუმით, ბორით, კობალტითა და სპილენძით. ის ასევე შეიცავს 20 დამატებით მიკროელემენტს და ამინომჟავებს.

ყიდვა
Sensizym 250 ml

39.50

Sensizym დანამატია, 80-ზე მეტ ბიოაქტიურ ფერმენტის შემცველობით, რომლებიც მკვდარი ფესვების დეგრადაციას აჩქარებენ. დაშლილი ფესვები უფრო სწრაფად გარდაიქმნება ნახშირწყლებად. Sensizym ასუფთავებს ფესვთა სისტემას ძველი და არააქტიური ფესვებისგან, რითაც ხელს უშლის პათოგენების განვითარებას, უზრუნველყოფს საკვები ნივთიერებების უკეთ შეწოვას და ახალი ფესვებისა და სასარგებლო მიკროორგანიზმების ზრდას ნიადაგში, რის შედეგადაც ჩქარდება მცენარის ზრდა და იზრდება მოსავლიანობა.

ყიდვა
Rhino Skin 250ml

38

Rhino Skin დანამატია, რომელიც მცენარის ჯანსაღი და მყარი უჯრედის კედლის მშენებლობისთვის აუცილებელ კალიუმის სილქატს შეიცავს. აქედან გამომდინარე იზრდება მცენარის მოსავლიანობა და მოსავლის ხარისხი. კალიუმის სილქატი მცენარეში ამცირებს სითბოს, სიცივის, გვალვის ან ნიადაგში წყლის შეკავების უარყოფით გავლენას. გარდა ამისა, იგი ეხმარება მცენარეს სრულად და მხოლოდ საკმარისი რაოდენობით აითვისოს საკვები ნივთიერებები, აფერხებს რკინის, მაგნიუმის და ალუმინის ჭარბი რაოდენობით შეწოვას მჟავე ნიადაგებში. Rhino Skin ასევე აჩქარებს მცენარის ფესვების ზრდას. კალიუმის სილქატის წყალობით ნაყოფის საერთო წონა იზრდება 18-დან 80 %-მდე.

ყიდვა
Big Bud Coco 250 ml

50

Big Bud ის მოქმედებას ალბათ სახელიდან გამომდინარეც ხვდებით. მისი ეფექტი დიდი, მძიმე და მსხვილი ყვავილებია, ზეთების მეტი პროდუქციით, უკეთესი არომატით, მეტი ტერპენოიდებით, ფენოლებითა და სხვა პოტენციის ფაქტორებით. შეიცავს L-ამინომჟავებს, ფოსფორის და  კალიუმის ათვისებად ტიპებს. შემქმნილია ქოქოსის სუბსტარტში მზარდი მცენარეებისთვის

ყიდვა
Carboload 250 ml

26.50

Advanced Nutrients CarboLoad ადვილად გამოყენებადი თხევადი დანამატია, რომელიც უზრუნველყოფს 
მცენარეს როგორც მატივი, ისე რთული ნახშირწყლებით, რაც აჯანსაღებს მას და მატებს ენერგიას.

ენერგიის სრულად ათვისებადი ფორმის მიწოდებით, Carbo Load ასტიმულირებს მცენარეთა ჯანმრთელობას 
და შესანიშნავ ყვავილობას.

ყიდვა
Flawless Finish 250 ml

22

Flawless Finish მოსავლის საბოლოო გამორეცხვით თქვენს მცენარეს ჰარვესტისთვის ამზადებს. იგი ასუფთავებს მოსავალს და მას მოხმარებისთვის უსაფრთხოს ხდის. ასევე ანიჭებს მას მოტკბო გემოსა და არომატს. Flawless Finish შეიცავს ხელატებს, რომლებიც იღებენ საკვებ ნიბთიერებებს და მათ ერთმანეთთან აკავშირებენ. იგი მცენარეს აშორებს ჭარბ მარილებს ისე, რომ არ ეხება სასარგებლო ნივთიერებებს.

ყიდვა
Nirvana 250 ML

30

Nirvana  სწრაფად-მოქმედი ორგანული სტიმულატორების შემცველი ნაერთია, რომელიც აუმჯობესებს მოსავლის წარმოების სისწრაფესა და ხარისხს.  ეს კონცენტრირებული თხევადი ორგანული ნაერთი შეგიძლიათ თქვენს მცენარეს როგორც ფოთლებიდან, ასევე ფესვებიდან მიაწოდოთ. Nirvana შეიცავს ძლიერ ბუნებრივ ყვავილობის ბუსტერებს, როგორებიცაა: ვიტამინები, ამინომჟავები, ჰუმუსის მჟავები, ნახშირწყლები, მინერალები, წყალმცენარეების ექსტრაქტები და ა.შ მისი გამოყენება კარგი ვარიანტია იმ მებაღეებისთვის, ვისაც 100%ით ორგანული მოსავლის მიღება სურს.

ყიდვა
Voodoo Juice 250 ml

88.50

Voodoo juice მცენარის და მისი ფესვების გამაძლიერებელი თხევადი საკვებია, რომელიც ხელს უწყობს უფრო მოკლე დროში, ბევრად დიდი რაოდენობის მოსავლის მიღებას. ეს დანამატი მოსავლიანობის გასაზრდელად სწორად შერჩეულ სასარგებლო მიკრობებს იყენებს, რომლებიც ანადგურებენ ძველ, დაზიანებულ ფესვებს და მათ მცენარის საკვებ მინდერალებად აქცევენ. Voodoo Juice თითოეულ ლიტრზე 50 მილიარდი სასარგებლო მიკრობის შემცველობის წყალობით, ფესვის მასას 90%ით ზრდის

ყიდვა
Overdrive 250 ml

47.50

Advanced Nutrients-ის Overdrive ყვავლილების გამაძლიერებელია. იგი შეიძლება გამოიყენოთ როგორც ჰიდროფონიკურ, ისე სხვა უმიწო საზრდელ სისტემებში, რაც მას უფრო მრავალმხრივს ხდის. Overdrive სავსეა ფოსფორისა და კალიუმის მინერალებით და ხელს უწყობს უჯრედების გაფართოებას უფრო დიდი, მკვრივი ყვავილების და ძლიერი მცენარის გასაზრდელად.

ყიდვა
Big Bud 250 ml

51

Big Bud ის მოქმედებას ალბათ სახელიდან გამომდინარეც ხვდებით. მისი ეფექტი დიდი, მძიმე და მსხვილი ყვავილებია, ზეთების მეტი პროდუქციით, უკეთესი არომატით, მეტი ტერპენოიდებით, ფენოლებითა და სხვა პოტენციის ფაქტორებით. შეიცავს L-ამინომჟავებს, ფოსფორის და  კალიუმის ათვისებად ტიპებს.

ყიდვა
Bud Ignitor 250 ml

103.50

Bud Ignitor სასუქ-დანამატია Advanced Nutrients-ისგან, რომელიც სპეციფიურ საკვებ ნივთიერებებს და წყალმცენარეებს შეიცავს. 
იგი ეხმარება მცენარეს უფრო სწრაფად დაიწყოს ყვავილობა, გამოიტანოს მაქსიმალური რაოდენობის ყვავილედები, მიიღოს მაქსიმალირად 
დიდი მოსავალი მაქსიმალურად მოკლე დროში. 

იგი ასევე მცენარეს აწვდის ყველა იმ საკვებს, რომელიც მას ადრეულ ყვავილობის პერიოდში ჭირდება. 
Bud Ignitor ამ ყველაფერს მონოკალიუმის ფოსფატის, კალიუმის სულფატისა და კელპის სწორი რაოდენობის შემცველობის წყალობით ახერხებს.

ყიდვა
Top Auto 250ml

39

TOP AUTO თხევადი NPK სასუქია, იგი გაჯერებულია ქელატირებული მიკროელემებტებით და მაღალი ხსნადობის მქონე ჰუმუსური და ფოლივო მჟავებით.  TOP AUTO  შექმნილია სპეციალურად ავტოაყვავილებადი კულტურებისათვის, მასში შემავალ საკვებ ნივთიერებებს და ჰუმუსურ მჟავებს ადვილად ითვისებს მცენარე. TOP AUTO  მოქმედებს როგორც სუბსტრატის  შესანიშნავი კონდიციონერი. ასტიმულირებს მცენარის ზრდას მთელი ზრდის ციკლის განმავლობაში და უზრუნველყოფს მსხვილი ყვავილების წარმოქმნას. შემადგენლობა: N-3,5%, P2O5-5,3%, K2O-5,0%, B-0,08%, Cu-0,009%, Fe-0,11%, Mn-0,03%, Zn-0,024% სულ ჰუმუსური ექსტრაქტი-7%, ჰუმუსური მჟავა-4%, ფულვომჟავა-3% სასოფლო-სამეურნეო კულტურა: ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ქოთნის ყვავილები გაზრდის პირობები: ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფერტიგაცია: კვირაში ერთხელ:  2,5-3,5 მლ/1 ლ წყალი (დაიწყეთ დათესვიდან მერე-მესამე კვირებში დაბალი დოზით 1-1,5 მლ/1ლ წყალი, შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდეთ დოზა 2,5-3,5 მლ/1 ლ წყალი)

ყიდვა
Deeper Underground 250ml

49

DEEPER UNDERGROUND ფესვთა სისტემის განვითარებისათვის განკუთვნილი სასუქია. მისი გამოყენებისას მნიშვნელოვნად იზრდება მცენარის ფესვთა განშტოებები, რაც ზრდის ფესვთა სისტემის ძალას და ეფექტურობას, ასევე ამცირებს მცერნარის სტრესს გადარგვის შემდეგ და აცოცხლებს დაზიანებულ ფესვებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მცენარის მიერ ორგანული მინერალების ათვისების შესაძლებლობას. იგი ასევე არეგულირებს ნიადაგში (Ph) დონეს. შემადგენლობა: N-1,1%, MgO-1,0%, სულ ჰუმოსური ექსტრაქტი-7%, ჰუმოსური მჟავა-4%, ფულვომჟავა-3% სასოფლო-სამეურნეო კულტურა:  ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ქოთნის ყვავილები. გაზრდის პირობები: ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფერტიგაცია: კვირაში ერთხელ: 1-2 მლ/1,5ლ წყალი (დათესვიდან პირველ და მეორე კვირაში, ფესვების ჩამოყალიბების ფაზაში)

ყიდვა
Top Bud 250ml

195

TOP BUD  ყვავილობის პერიოდისთვის განკუთვნილი სასუქია. ფოსფორისა და კალიუმის მაქსიმალური კონცენტრაცია და ნიტრატების შემცველობით იგი მაქსიმუმამდე აუმჯობესებს ნაყოფის ზრდას და შესანიშნავ არომატს ანიჭებს მას . იგი ასევე გაჯერებულია ამინომჟავებით.  TOP BUD თქვენი საუკეთესო პროდუქციის წარმოების გარანტიაა. შემადგენლობა : N-1,4%, ორგანული N-0,5%, P2O5-16,3%, K2O-18% ამინომჟავა-2,2%, ამინოგრამა: Ala, Arg, Asp, Glu-0,5%, Gly, Pro, Ser, Thr   სასოფლო-სამეურნეო კულტურა:  ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ქოთნის ყვავილები გაზრდის პირობები: ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფერტიგაცია: კვირაში ერთხელ: 0,5-1 მლ/1ლ წყალი (ყვავილობის ფაზის მეოთხე კვირიდან ციკლის ბოლომდე)

ყიდვა
Big One 250ml

78

BIG ONE ყვავილობის პერიოდის სტიმულატორია, ფორმულირებული წყალმცენარეების- Ascophyllum Nodosum ექსტრაქტით. მისი მაღალი კონცენტრაციის (23% წყალმცენარეები) წყალობით BIG ONE წარმოუდგენლად ეფექტურია და ზრდის ყვავილების და ნაყოფის მოცულობას დაახლოებით 40%-ით, ასევე ზრდის ეთერზეთების წარმოებას დაახლოებით 30%-ით შემადგენლობა: K2O-3,4%,ალგინის მჟავა-4,0%, მანიტოლი-0,5% სასოფლო-სამეურნეო კულტურა:  ბოსტნეული, დეკორატიული, მცენარეები,  ქოთნის ყვავილები გაზრდის პირობები: ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია: 10 დღეში ერთხელ, სულ სამჯერ: 2 მლ/1ლ წყალი (დაიწეთ ყვავილობის ფაზამდე 10 დღით ადრე და გაიმეორეთ კიდევ ორჯერ ყოველ 10 დღეში)

ყიდვა
Green explosion 250ml

68

GREEN EXPLOSION მცენარის ზრდის სტიმულატორია, რომელიც ფორმულირებულია მცენარეული ექსტრაქტებით, ძირითადად წყალმცენარეებით და მცენარეული ნაწილაკებით, ასევე მდიდარია ბუნებრივი სტეროიდებით.   GREEN EXPLOSION  ხელს უწყობს უჯრედების გამრავლებას და უზრუნველყოფს მცენარის მასაში მნიშვნელოვნად ზრდას და ავითარებს ფესვთა სისტემას. მისი მოხმარების შემდეგ, მცენარეში ქლოროფილის შემცველობა იზრდება, უმჯობესდება ფოტოსინთეზის პროცესი რაც უზრუნველყოფს მცენარის დაახლოებით 30%-ით უფრო სწრაფ ზრდას. GREEN EXPLOSION იდეალურია მავნებლების მიერ მიყენებული ზიანის და სხვადასხვა სტრესის (გვალვა, ექსტრემალური ტემპერატურა და ა.შ.) განსაკურნებლად. კულტურა: ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ქოთნის ყვავილები ზრდის პირობები: ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფოთლოვანი კვება, ფერტილაცია: კვირაში ერთხელ: 2 მლ/1ლ წყალი (ზრდის ფაზის სამი კვირის განმავლობაში)

ყიდვა
Top Bloom 250ml

38

TOP BLOOM  მაღალი ბუნებრივი ორგანული აქტივობის მქონე ჰუმინის მჟავებით ფორმულირებული დანამატია. ფოსფორისა და კალიუმის მაღალი შემცველობა ატსიმულირებს ყვავილობის ფაზის ნაადრევ დაწყებას და დიდი ზომის ნაყოფის მიღებას.   TOP BLOOM-ის გამოყენებისას შედეგები თითქმის დაუყოვნებელია შემადგენლობა: N-4,5%, P2O5-7,8%, K2O-8%, B-0,09%, Fe-0,15%, Mn-0,04%, Cu-0,015%, Zn-0,04% სულ ჰუმუსური ექსტრაქტი-6%, ჰუმუსური მჟავა-3,4%, ფულვომჟავა-2,6% სასოფლო-სამეურნეო კულტურა:  ბოსტნეული, დეკორატიული, მცენარეები, ქოთნის ყვავილები ზრდის პირობები:  ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფერტილაცია: კვირაში ერთხელ: 2 მლ/1ლ წყალი (ყვავილობის ფაზის პირველ კვირებში) 4 მლ/1 ლ წყალი (ყვავილობის ფაზის ბოლო კვირებში)

ყიდვა
Barrier 250ml

34

Top Crop- ის BARRIER  აუმჯობესებს მცენარის უნარს აითვისოს საკვები ნივთიერებები, ის აძლიერებს უჯრედებს, შედეგად კულტურა უფრო მდგრადი ხდება სოკოვანი დაავადებების, მწერების, ტკიპას და სხვა მავნებლების და პათოგენების მიმართ. ის ზრდის ქლოროფილის დონეს, რითაც აუმჯობესებს ფოტოსინთეზს და ხელს უწყობს მცენარეს განვითარებაში, ზრდის  CO2-ის შეწოვის უნარს, ასევე აძლიერებს მეტაბოლიზმის პროცესებს უფრო მაღალი მოსავლიანობისათვის. გარდა ამისა სასუქში შემავალი კალიუმი ხელს უწყობს ყვავილობის პროცესს. სასუქი იდეალურია ასევე  ჰიდროპონიკისათვის. შემადგენლობა: K2O-3,92%, SiO2-7,80% სასოფლო-სამეურნეო კულტურა:  ფოთლოვანი ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ქოთნის ყვავილები. გაზრდის პირობები: ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია: ყოველ 7-14 დღეში საჭიროების მიხერვით 0,25-0,50 მლ/1ლ წყალი. ფერტიგაცია: კვირაში ერთხელ 0,50 მლ/1 ლ წყალი

ყიდვა
Top Veg 250ml

38

TOP VEG ვეგეტაციის ფაზის დანამატია, რომელიც მდიდარია ჰუმუსის და ფულვო მჟავებით, ასევე წყალში ხსნადი მაკრო და მიკროელემენტებით. TOP VEG საგრძნობლად აუმჯობესებს მცენარის ზრას და აძლიერებს მის იმუნიტეტს სხვადასხვა დაავადებებისა და სტრესის მიმართ. არეგულირებს ნიადაგში მჟავიანობის (Ph) ბალანსს და ზრდის ქლოროფილის დონეს მცენარეში, რაც ხელს უწყობს ფოტოსინთეზის პროცესს. ასევე აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას და მატებს მას ტენიანობას. შემადგენლობა: N-9,2%, P2O5-4%, K2O-8%, B-0,09%, Cu-0,022%, Fe-0,20%, Mn-0,03%, Zn-0,025% სულ ჰუმოსური ექსტრაქტი-9%, ჰუოსური მჟავა-5,5%, ფულვომჟავა-3,5% კულტურა: ბოსტნეული, დეკორატიული, მცენარეები, ქოთნის ყვავილები ზრდის პირობები:  ღია გრუნტი, სათბური, გროუბოქსი ფერტილაცია, ფოთლოვანი კვება: კვირაში ერთხელ: 2-4 მლ/1ლ წყალი (დაიწყეთ დათესვიდან მესამე კვირაში დაბალი დოზით 2 მლ/1ლ წყალი და თანდათან გაზარდეთ დოზა მაქსიმუმ 4 მლ/1 ლ წყალი)

ყიდვა