ზრდის ულტრაიისფერი ნათება კანაბინოიდების მოსავლიანობას? ულტრაიისფერი ნათების ეფექტი კანაბინოიდების წარმოებაზე წლების განმავლობაში გროვერებს შორის დავის საგანი იყო. ზოგი მათგანის აზრით ამ მოკლე ტალღის რადიაციით დაზიანებისგან თავის დასაცავად მცენარე ამაღლებს THC-ს დონეს. ახალი კვლევა, რომელიც ჯერჯერობით გამოქვეყნების წინა განხილვაშია მიანიშნებს, რომ ეს  თეორია სიმართლეს არ შეესაბამება. ულტრაიისფერი ნათება საერთო ბიომასის შემცირებას იწვევს კანაბინოიდების გაზრდის გარეშე.
ულტრაიისფერი ნათება კანაბინოიდების მოსავლიანობას

ულტრაიისფერი ნათების ტალღის სიგრძე 100დან 400 ნანომეტრამდეა, რაც ხილვად სინათლეზე ნაკლებია. ულტრაიისფერი სხივები ჩვენი თვალისთვის უხილავია, მაგრამ მისი ეფექტის დანახვა ყველგან შეგვიძლია. ამ სხივების დამსახურებაა გარუჯვა ან თუნდაც კანის დამწვრობა. ულტრაიისფერი სხივებისგან თავის დასაცავად ჩვენი კანი გამოიმუშავებს მის საწინააღმდეგო ნივთიერებას- მელანინს, თეორია იმაში მდგომარეობს, რომ სხივების ზემოქმედებისგან თავის დასაცავად მცენარეც ამავე მექანიზმს იყენებს.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ გროვერების ნაწილს ჯერა, რომ ულტრაიისფერი ნათება აიძულებს მცენარეს დიდი რაოდენობით კანაბინოიდები გამოყოს- როგორიცაა THC და CBD, რასაც 1980ში ჩატარებული რამდენიმე მცირემასშტაბიანი კვლევაც ადასტურებდა. მაგალითად ერთ-ერთი კვლევით დადგინდა, რომ ულტრაიისფერი ნათების ზემოქმედების ქვეშ მცენარე სიმაღლეში უფრო გაიზარდა, ვიდრე ჩვეულებრივ სინათლეზე მყოფი მცენარე და CBD და THC-ს თანაფარდობებიც სხვა მცენარეზე მეტი აღმოაჩნდა. მეორე კვლევა ამბობდა, რომ ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით მცენარემ THC 28%მდე აწია.
მაგრამ კანაბინოიდების კონცენტრაცია დღესდღეისობით გაყიდვად ჯიშებში გაცილებით მაღალია, ვიდრე 30-40 წლის წინ, ასე რომ ულტრაიისფერ სხივებს რამდენად აქვთ იგივე ეფექტი თანამედროვე სთრეინებზე  ამის დანამდვილებით თქმა სწორი არ იქნება.

ზემოთ ხსენებული კვლევების მეორე ნაწილი ამბობს, რომ  THC-ს აბსოლუტური ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 7 მილიგრამს შეადგენდა ერთ გრამზე, რაც მაშინ შეიძლება დიდ ცვლილებად ითვლებოდა, მაგრამ დღეს, როცა დღევანდელ სთრეინებს გრამზე 200 მილიგრამი THC-ს წარმოება შეუძლიათ, ეს მაჩვენებელი უმნიშვნელო ხდება.

ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საჭირო გახდა ახალი კვლევის ჩატარება, რომელიც გაიმეორებდა ოთხმოციანებში ჩატარებულ ექსპერიმენტებს და დაადგენდა დღესდღეისობით გვაძლევს თუ არა ულტრაიისფერი ნათება ღირებულ შედეგს.

გუნდმა გაზარდა კანაფის ორი ჯიში სახელწოდებით “Low Tide” და “Breaking Wave” კვლევის ჩასატარებლად. ყვავილობის დროს მცენარეები ინახებოდა 12 საათიან ფოტოპერიოდზე და დამატებით უზრუნველყოფილი იყო ულტრაიისფერი ნათების 3,5 საათის განმავლობაში.

კვლევამ აჩვენა, რომ ულტრაიისფერმა ნათებამ ისეთი კანაბინოიდების ზრდა როგორიცაა THC, CBD და CBG არცერთ მცენარეში არ გამოიწვია. სამაგიეროდ ცვლილებები შესამჩნევი იყო იისეთ ასპექტებში, რომელთა უმეტესობა საზიანოა.
აღსანიშნავია, რომ ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედების ქვეშ, საერთო ყვავილების მასა ორივე მცენარეში შემცირდა. ასევე, შემცირდა მცენარეების და მათი ფოთლების ზომაც.  გარდა ამისა, ფოთლების დაზიანება უფრო გახშირდა, ულტრაიისფერი სინათლის დოზირების შემდეგ, და მათი კიდეები ტალღოვანი გახდა.
სხივებმა ყვავილების დეგრადირებაც გამოიწვია.
ამ ყველაფერზე დაყრდნობით კვლევის ავტორები ირწუნებიან, რომ ულტრაიისფერი დასხივება მცენარეში კანაბინოიდების გამოყოფას არ ახშირებს და ფაქტიურად იმაზე მეტი უარყოფითი ეფექტი აქვს, ვიდრე დადებითი.