რა განასხვავებს ინდორ და აუთდორ ზრდას? ახდენს თუ არა მზის სხივეის პირდაპირი ზემოქმედება და ნიადაგში მიკროორგანიზმების უფრო მაღალი შემცველობა განსხვავებას? მიუხედავად იმისა, რომ ნიჭიერ კულტივატორებს შეუძლიათ მაღალი ხარისხის მცენარის გაზრდა თითქმის ყველა პირობებში, მცენარის ღია ცის ქვეშ ზრდა არაერთ ისეთ მნიშვნელოვან სარგებელს მოიცავს, რომელთა მიღება ხელოვნური განათების ქვეშ, დახურულ სივრცეში საკმაოდ რთულია.

თუ ოდესმე გაგიზრდიათ საკუთარი მცენარე, გეცოდინებად რამდენად დიდი გავლენა აქვს გარემოს მცენარის ზრდაზე.  ერთი შეხედვით უბრალო გადაწყვეტილება: ოთახში გაზარდოთ მცენარე თუ ღია ცის ქვეშ რეალურად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებაა, რადგან იმ მცენარის ნაყოფი, რომელიც ხელოვნურად შექმნილ პირობებში იზრდება განსხვავდება გარეთ მზარდი მცენარის ნაყოფისგან.

სანამ დავიწყებთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ განსხვავება არ არის ისეთი მკაფიო, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ. გასათვალისწინებელია მრავალი ცვლადი, მაგალითად მწარმოებელი, ორმელიც ბოქსში იყენებს 500W ნათურებს და უმაღლესი დონის ორგანულ კვებას, რა თქმა უნდა განსხვავებულ შედეგს მიიღებს იმისგან, ვინც დაბალი სიმძლავრის განათებას და დაბალი ხარისხის საკვებ ნივთიერებებს იყენებს. იგივე შეიძლება ითქვას გარეთ ზრდაზეც: სამხრეთ ესპანეთში მწარმოებელი ავტომატური სარწყავი სისტემით გამოიმუშავებს უფრო მეტ და უკეთეს მოსავალს, ვიდრე მწარმოებელი ჩრდილო-დასავლეთ ინგლისის მაღალ ტენიანობასა და მუდმივად მოღრუბლულ ამინდში.

 

რა ძირითადი ფაქტორები განასხვავებს ბოქსში და გარეთ მზარდ მცენარეებს?

ალბათ პირველი რაც გახსენდბათ ზომაა. ჭერის, იატაკისა და კედლების არარსებობა ნიშნავს, რომ მცენარე არაა ზრდაში შეზღუდული და შიძლება პატარა ხის ზომისაც გაიზარდოს. ლოგიკურია, რომ ეს მეტ მოსავალსაც ნიშნავს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ერთადერთი განსხვავება არაა. მზის სხივების ზემოქმედება, მიკრობული სიცოცხლე და ტემპერატურის სხვაობა განაპირობებს ისეთ ცვლილებებსაც, როგორიცაა გემოს, ფერის და ეფექტის სხვაობაც კი.

სტატიაში გაეცნობით შიდა და გარეთ ზრდის მახასიათებლებს.

განსხვავება ფერში

ზოგადად, ღია ცის ქვეშ მზარდი მცენარის ყვავილები უფრო მუქი მწვანე შეფერილობისაა, ვიდრე შენობაში ზრდისას. გარდა ამისა გარეთ მზარდ მცენარეს უფრო გაცვეთილის იერი აქვს მზის და ქარის მუდმივი ზემოქმედებიდან გამომდინარე.

ეს ესთეტიკური ცვლილებები დამოკიდებულია გარემოზე და კლიმატის მიხედვით განსხვავდება სხვადასხვა ადგილებში. მაგალითად სამხრეთ კალიფორნიის ინტენსიური მზის ქვეშ მოყვანილი ყვავილები უფრო ყავისფერია, ვიდრე ჩრდილოეთით. მცენარეებს მწვანე შეფერილობა ქლოროფილის, ფოტოსინთეზური პიგმენტის შმცველობის გამო აქვთ, მაგრამ ზოგიერთი მცენარე პიგმენტაციის მაღალი დონის გამო მეწამულ ან წითელ შეფერილობას იღებს. ასეთ მცენარეებს მზის პრიდაპირი ზემოქმედება განსაკუთრებულ უფრო მუქ და გასაოცარ შეფერილობას აძლევს.

განსხვავება ზომაში

ზომა, როგორც აღვნიშნეთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განმასხვავებელი ნიშნია. იმის მიუხედავად, რომ გარეთ მცენარე როგორც წესი გაცილებით დიდი იზრდება, არსებობს გამონაკლისებიც. გარეთ მზარდ მცენარეს გაცილებით მეტი ადგილი აქვს როგორც სტრუქტურის, ისე ფესვთა სისტემის გასანვითარებლად.

ვრცელი ფესვთა სისტემა მცენარეს უფრო მეტი საკვები ნივთიერებების ათვისების საშუალებას აძლევს, ხოლო დიდი ფოთლები აუმჯობესებს მზის სხივების შთანთქმას და შესაბამისად ფოტოსინთეზის პროცესს.

განსხვავება თვალსაჩინოა ხეროსა და ტოტების სიმტკიცისა და სისქის ფაქტორებშიც. ეს ერთგვარი ქარის სტრესის საპასუხო ადაპტაციის შედეგია.

შიდა ზრდისას მცენარის კვირტები როგორც წესი, უფრო პატარა და მკვრივია სივრცისა და ქოთნის ზომის შეზღუდვიდან გამომდინარე, მაგრამ ზომა ყოველთვის არ შეესაბამება ხარისხს. კულტივატორები ხელოვნურად შქმნილ პირობებში ხშირად იღებენ ისეთ ნაყოფს, რომელსაც გარეთ მოყვანილ ბევრად დიდ ყვავილებზე ძლიერი და კომპლექსური ეფექტი აქვთ.