როცა საქმე სასუქს ეხება მებაღეების აზრი ორად იყოფა. ზოგი სინთეტიკურ სასუქს იყენებს, ზოგი კი ამჯობინებს ორგანულად გაზარდოს თავისი მცენარე. ორგანული საკვები ნივთიერებები ხელს უწყობს მრავალი მიკროორგანიზმის გამოკვებას, რომლებიც ჯანსაღ ნიადაგს ქმნიან. ასევე ორგანული სასუქი უკეთესია ჯანსაღი გარემოს შესანარჩუნებლად, მაგრამ მეორესმხრივ სინთეტიკურ საკვებ ნივთიერებებს დეფიციტური მცენარეების გაოცოცხლებაც კი შეუძლიათ. სტატიაში გაეცნობით მცენარის გამოკვების ორივე ვარიანტის დადებით და უარყოფით მხარეებს, რაც მოგცემთ შესაძლებლობას თავად გააკეთოთ გააზრებული არჩევანი.

ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, მათ შორის თქვენი მცენარე, საჭიროებს საკვებ ნივთიერებებს, მაგრამ არსებობს მათი გამოკვების არაერთი გზა, რომელთა შორის არჩევანის გაკეთება არც ისე ადვილია. გროვერებს შორის ამ თემაზე დავა დიდი ხანია მიმდინარეობს და არლბათ არც არასდროს დასრულდება. ამ შემთხვევაში არ გვაქვს სოწორი და არასწორი მხარე, თქვენ უბრალოდ საკმარისი ინფორმაცია გჭირდებათ იმისთვის, რომ არჩევანი თავად გააკეთოთ.

ბუნებრივად ზრდა: არის თუ არა ორგანულად გაზრდილი მცენარე უკეთესი?
ორგანული ზრდა სინთეზური ქიმიური საშუალებების ნაცვლად ისეთი ბუნებრივი საშუალებების გამოყენებას გულისხმობს, როგორიცაა ნაკელი, სხვადასხვა მცენარის ნაყენები, ფოთლების სპრეი და ასე შემდეგ. ეს მეთოდი ხელს უწყობს უფრო ჯანსაღი ნიადაგის შენარჩუნებას. არსებობს კვლევები, რომელზე დაყრდნობითაც ორგანულად გაზრდილი კანაფი მეტ ტერპენებს გამოიმუშავებს. (თუმცა ეს ფაქტი ჯერ არ არის დამტკიცებული)

დადებითი
გაჯერებულია ძირითადი საკვები ნივთიერებებით აძლიერებს მიკრობულ სიცოცხლეს
აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას ამცირებს საკვები ნივთიერებების ჩამოდინებას
ამცირებს საკვები ნივთიერებების დანაკარგს განაპირობებს ნაყოფის უკეთეს გემოსა და არომატს
ამცირებს სასუქით დამწვრობის შანსს
არის მდგრადი და განახლებადი
უარყოფითი
ნელა თავისუფლდება შესაძლოა მოიზიდოს მეტი მავნებლები
უფრო ძვირია ზოგისთვის უფრო რთულად მოსახმარია
საკვები ნივთიერებების არათანაბარი შემცველობა შედარებით ნელა იშლება ცივ კლიმატში

რით არის სასარგებლო ორგანული ზრდა კონკრეტულად კანაფის მცენარისათვის?

იმის მიუხედავად ქოთანში ზრდით მცენარეს, თუ მიწაში ორგანული საკვები ნივთიერებები ბევრი მიზეზის გამო წარმოადგენს კარგ არჩევანს. როგორც აღვნიშნეთ ასეთი სასუქი წარმოადგენს ნიადაგში არსებული სასარგებლო მიკრობების სასიცოცხლო წყაროს, მაგრამ რას ნიშნავს ეს თქვენი მცენარისთვის? ორგანული სასუქები:

 • გაჯერებულია ძირითადი საკვები ნივთიერებებით
  ორგანული სასუქი მდიდარია მაკრო და მიკროელემენტებით, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თქვენი მცენარეებისთვის. ნაკელი შეიცავს დიდი რაოდენობით აზოტს, რაც ეხმარება ფოთლების ზრდას, ასევე შეიცავს კალიუმს, რომელიც აუცილებელია მცენარეში წყლის ცირკულაციისათვის. კარგი ხარისხის ორგანული სასუქები ასევეე გაჯერებულია ისეთი სასიცოცხლო მიკროელემენტებით, როგორიცაა მაგნიუმი, კალციუმი, მანგანუმი, გოგირდი და რკინა.
  ასეთი სასუქები შეიცავს უფრო მრავალფეროვან საკვებ ნივთიერებებს, ვიდრე სინთეზური. ისინი არამხოლოდ ეხმარება მცენარეს მიიღოს ყველა საკვები ნივთიერება, არამედ ზრდის მათ ბრძოლისუნარიანობას დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ.
 • აძლიერებს მიკრობულ სიცოცხლეს
  ორგანული სასუქი დროთა განმავლობაში სპეციალიზებული ბაქტერიებისა და სოკოების წყალობით იშლება, ეს პროცესი ნახშირბადისა და აზოტის ციკლის წამოწყებით, ხელს უწყობს აქტიური ორგანული ნივთიერებებისა და ჰუმუსის წარმოქმნას, რომლებიც კვებავენ ნიადაგში არსებულ სასარგებლო ბაქტერიებს, სოკოებს , ნემატოდებს, ართროპოდებს და სხვა სახეობებს. ეს მიკროორგანიზმები ხელს უწყობს მცენარის ყვავილობის პროცესს და ზოგიერთი მათგანი მცენარესთან სინერგიულ ურთიერთობასაც ამყარებს.
 • აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას
  ნიადაგში მიკროორგანიზმების სიმრავლე მისი სტრუქტურის გაუმჯობესებას განაპირობებს. უსიცოცხლო ნიადაგი მტვრის მსგავს იერს იძენს და ადვილად იშლება რწყვის ან ძლიერი წვიმის დროს. მიკროორგანიზმებით სავსე ნიადაგი უფრო მდგრადი და იმუნურია ეროზიის მიმართ. ბაქტერიები წარმოქმნიან ბიოფილებს, რომლებიც კრავენ ნიადაგის ნაწილებს, ხოლო სოკოს ძაფები ნიადაგის ზედა ფენაში იჭრებიან და აგრეგატებს ქმნიან.
  კარგად სტრუქტურირებული ნიადაგი ასევე განაპირობებს წყლის თანაბარ დინებას. ასეთ ნიადაგში წყალი გადინებისას ქმნის ვაკუუმს, რომელიც იზიდავს ჟანგბადს და განაპირობებს კარგ აერაციას. ამ პირობებში დაავადებების მაპროვოციერებელი მიკრობების გაჩენის რისკი თითქმის ნოლის ტოლია.
 • ამცირებს საკვები ნივთიერებების ჩამოდინებას
  ვინაიდან მიკრობები განაპირობებენ ნიადაგის უკეთეს აგრეგაციას, საზრდელ გარემოში უკეთესად ხდება წყლის შეკავება. ღრუბლისებური სტრუქტურის ნიადაგი უკეტთესად ინარჩუნებს წყალს და მასში შერეულ საკვებ ნივთიერებებს, რაც საშუალებას აძლევს მცენარის ფესვებს უკეთესად აითვისოს ისინი. გარდა ამისა ისეთი ნივთიერებები, როგორიცაა აზოტი ნარჩუნდება ნიადაგში და დროთა განმავლობაში ნელა თავისუფლდება მცენარის საჭიროების მიხედვით. გარდა ამისა, გარეთ მზარდი მცენარეების შემთხვევაში, საკვები ნივთიერებები ნიადაგში ნარჩუნდება ძლიერი წვიმის შემთხვევაშიც.
 • ამცირებს საკვები ნივთიერებების დანაკარგს
  ორგანული საკვები ნივთიერებების ნიადაგში შენარჩუნების და ნელი გამონთავისუფლების უნარის წყალობით სინთეტიკურთან შედარებით, გაცილებით მცირეა საკვები ნივთიერებების დანაკარგი. ნიადაგში არსებული მიკრობები ბევრს მუშაობენ შეტანილი საკვები ნივთიერებების დასაშლელად და გადასამუშავებლად, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი ელემენტები, როგორიცაა აზოტი, მიკროორგანიზმებისგან დაუშლელი ან გადაუმუშავებელი რჩება ორგანული სასუქის განსხვავებული სტრუქტურის გამო. ასეთი ელემენტები ნიადაგის კვების ქსელში ციკლურია და არ რჩება გამოუყენებელი, ისინი დაცვულები არიან ეროზიისგან, რაც ნიშნავს, რომ ორგანული სასუქის მოხმარებისას აზოტის და მისი მსგავსი ელემენტების გაცილებით ნაკლები დანაკარგი გაქვთ. მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, ერთი და იმავე რაოდენობის ორგანული საკვები ნივთიერებებით მცენარე გაცილებიტ უფრო დიდ ხანს იკვებება, ვიდრე სინთეზური ქიმიური საკვებით.
 • განაპირობებს ნაყოფის უკეთეს გემოსა და არომატს
  კანაფის ყველა ჯიშს თავისი დამახასიათებელი სუნი და გემო გააცნია, რასაც აქროლადი ნახშირწყალბადების-ტერპენების პატარა გამჭირვალე ჯირკვლები განაპირობებს. ნაყოფის გემოსა და არომატის გასაუმჯობესებლად კულტივატორები მრავალ სხვადასხვა ტექნიკას იყენებენ. ყველაფერთან ერთად მიკროზიული სოკოების დახმარებით, ორგანული სასუქები ტერპენების დონესაც ზრდის, რაც უკეთეს გემოსა და არომატს განაპირობებს.
 • ამცირებს სასუქით დამწვრობის შანსს
  კულტივატორები, რომლებიც იყენებენ სინთეზურ საკვებ ნივთიერებებს, ხშირად აწყდებიან გადამეტებული საკვების მოხმარებთ გამოწვეულ პრობლემებს. სასუქით დაწვა კანაფის მეცენარეში სტრესის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანული კვებისას საკვები ნივთიერებების ათვისება უფრო ნელა ხდება, მცირდება მცენარის მიერ ელემენტების ჭარბი რაოდენობით ათვისების რისკი, რაც ხშირად მნიშვნელოვნად აზიანებს მცენარეს და ხელს უშლის მის ზრდას.
 • არის მდგრადი და განახლებადი
  ორგანული საკვები ნივთიერებების გაომყენებით ბევრად უფრო ნაკლებად აზიანებთ ჩვენს პლანეტას.ჩვენთან საუკეთესო ფასად შეგიძლიათ Top Crop-ის პრემიუმ ხარისხის ორგანული სასუქების შეძენა.

ორგანული სასუქის უარყოფითი მხარეები 

უკვე მოგეხსენებათ, რომ ორგანული სასუქი ნივთიერებების გამოყენება საკმაოდ ბევრ სარგებელს გთავაზობთ, თუმცა როგორც თითქმნის ყველაფერს, ბუნებრივი სასუქისს გამოყენებასსაც აქვს არაერთი უარყოფითი მხარე. მიზეზები, რატომაც კულტივატორების ნაწილი მცენარის სინთეზური სასუქებით ზრდას ამჯობინებს არის:

 • ნელი გამონთავისუფლება
  მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ეს ფაქტორი ორგანული სასუქების ერთ-ერთ დადებით მხარეს წარმოადგენს, იგი შეიძლება პრობლემად იქცეს, როდესაც რაღაც შეცდომის გამო მცენარისთვის საკვები ნივთიერებების სწრაფად მიწოდება გვჭირდება. მაგალითად, საკვები ნივთიერებების დეფიციტის შემთხვევაში აუცილებელია სწრაფად მიაწოდოთ მცენარეს ის მინერალები, რომელთა ნაკლებობა უკვე ვიზუალურადაც იჩენს თავს. ეს რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა, თუმცა ამის დასაბალანსებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი საშუალებები, როგორიცაა კომპოსტის ნაყენი და თხევადი წყალმცენარეები, რომლებიც აჩქარებენ მცენარის მიერ მინერალების ათვისებას.
 • შესაძლოა მოიზიდოს მეტი მავნებლები
  მაგალითად მულჩის (ხის ანათალი, ნაფოტები) ფენის გამოყენება იცავს ნიადაგს და უზრუნველყოფს მიკროორგანიზმების კვებას თვეების განმავლობაში. თუმცა ეს საშუალება შსაძლოა იდეალური გარემო გახდეს მავნებლების გასაჩენად. ასევე არის რისკი, რომ ნიადაგში შეიტანოთ უკვე დაბინძურებული სასუქი, რომელიც სავსეა მავნებლის კვერცხებით, ჰერბიციდებით ან არასასურველი სარეველა ბალახის თესლებით.
  ! უნდა აღინიშნოს , რომ ეს რისკები არსებობს მხოლოდ ბუნებრივი ორგანული სასუქის გამოყენებისას და არა ისეთი მწარმოებლების მიერ დამზადებული ორგანული სასუქების, როგორიცაა Top Crop და მრავალი სხვა. !
 • უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე სინთეზური
  მიუხედავად იმისა ბუნებრივი ორგანული სასუქების გამოყენებას გადაწყვეტთ, თუ მწარმოებლების მიერ დამზადებულის, მათი ღირებულება როგორც წესი, უფრო ძვირია, ვიდრე სინთეზური ალტერნატივები.
 • ზოგჯერ უფრო რთული მოსახმარია
  თუ ორგანულს ზრდას ისეთი ბუნებრივი საშუალებებით გადაწყვეტთ, როგორიცაა გამომწვარი ნაკელის შეძენა და ნიადაგში შეტანა, ხშირად მოძიების და შეძენის პროცესიც დიდ თავის ტკივილს წარმოადგენს და ნიადაგში შეტანის პროცესიც, მაგრამ ეს პრობელმა რა თქმა უნდა, მწარმოებლების მიერ შეფუთვაში განთავსებულ ორგანული სასუქების ნაერთებზე არ ვრცელდება. მაგალითად Top Crop-ის ორგანული პროდუქციის მოხმარება იმდენადვე მარტივია, რამდენადაც მათი სინთეტიკური ვარიანტების.
 • საკვები ნივთიერებების არათანაბარი შემცველობა
  როგორც წესი, ეს სირთულეც ბუნებრივად მოპოვებული ორგანული სასუქების გამოყენებისას შეიძლება შეგექმნათ, რადგან მწარმოებლების მიერ შექმნილ ორგანულ სასუქში კარგადაა განაწილებული იმ მინერალებისა და საკვები ნივთიერებების შემცველობა, რომლებიც თქვენს მცენარეს ჭირდება ზრდის სხვადასხვა ეტაპზე. ამასთან ერთად ნივთიერებების არათანაბარი შემცველობა, ბუნებრივი საშუალებების გამოყენების შემთხვევაშიც კი ნაკლებად შეგიქმნით პრობლემას, ამ მინერალების ნიადაგში დაგროვების და ნელა გამოთავისუფლების უნარიდან გამომდინარე.
 • შედარებით ნელი შლა ცივი კლიმატის შემთხვევაში
  ორგანული საკვები ნივთიერებები დიდად ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას, თუ ისინი არ იშლება. ახლად დამატებულ ბუნებრივ ორგანულ სასუქს ცივ კლიმატში ბევრად მეტი დრო ჭირდება დასაშლეად, აქედან გამომდინარე ორგნაული სასუქების მწარმოებლები, მათ მიერ წარმოებულ სასუქებში. მიმართავენ სპეციალიზებული სოკოებისა და ბაქტერიების დამატებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბევრად უფრო ეფექტურ შლას ცივი კლიმატის პირობებშიც კი.

 

სინთეზური სასუქი

სინთეტიკური სასუქი შეიცავს ყველა იმ მინერალის მყისიერად ათვისებად ფორმებს, როელიც მცენარის ზრდის პროცესში სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონეა. მათგან სამი უმნიშვნელოვანესი ზრდისა და ყვავილობისთვის – ასევე ცნობილი, როგორც მაკროელემენტები – არიან აზოტი ( N ), ფოსფორი ( P ) და კალიუმი ( k ). სინთეზურ სასუქში შემავალი აზოტი ხელოვნური ფიქსაციის პროცესითაა მიღებული, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში გამოიგონეს. ფოსფორი (ფოსფატი) და კალიუმი მინერალებიდან არის ამოღებული და მოშორებული აქვთ მავნე მინარევები.

კომერციული სინთეზური სასუქი, როგორც წესი, ამ სამი ელემენტის სპეციფიკური თანაფარდობებით იწარმოება. N-P-K თანაფარდობა, რომელიც თითოეული ელემენტის პროცენტულ წილს აღწერს, სასუქების უმეტესობას შეფუთვაზე აქვს მითითებული. NPK-სთან ერთად სხვადასხვა სასუქები სხვადასხვა რაოდენობით შეიცავენ ისეთ საკვებ ნივთიერებებს, როგორებიცაა კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა თუთია და სხვა.

წარმოგიდგენთ სინთეზური სასუქების გამოყენების დადებით და უარყოფით მხარეებს, რომლებსაც სტატიის შემდეგ, დასკვნით ნაწილში უფრო ფართოდ გავშლით.

 

უპირატესობები
დოზირების უკეთესი კონტროლი მოსახერხებლობა
დეფიციტების სწრაფი აღმოფხვრა შედარებით დაბალი ფასები
უარყოფითი მხარეები
შეიძლება შეამციროს ნიადაგის ნაყოფიერება მცენარეს უნდა მიაწოდოთ რეგულარულად
ზედმეტი კვების (სასუქით დაწვის) მეტი შანსი სასუქის ნიადაგში გაქვავების საფრთხე
აზიანებს გარემოს

როგორც ორგანული, ისე სინთეზური სასუქების საუკეთესო ფასად შეძენა შეგიძლიათ ჩვენთან, გროულაბში.

 

ორგანული და სინთეტიკური სასუქი

ორგანული და სინთეტიკური სასუქი

სინთეზური სასუქები

სინთეტიკური სასუქი შეიცავს ყველა იმ მინერალის მყისიერად ათვისებად ფორმებს, როელიც მცენარის ზრდის პროცესში სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონეა. მათგან სამი უმნიშვნელოვანესი ზრდისა და ყვავილობისთვის – ასევე ცნობილი, როგორც მაკროელემენტები – არიან აზოტი ( N ), ფოსფორი ( P ) და კალიუმი ( k ). სინთეზურ სასუქში შემავალი აზოტი ხელოვნური ფიქსაციის პროცესითაა მიღებული, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში გამოიგონეს. ფოსფორი (ფოსფატი) და კალიუმი მინერალებიდან არის ამოღებული და მოშორებული აქვთ მავნე მინარევები.

კომერციული სინთეზური სასუქი, როგორც წესი, ამ სამი ელემენტის სპეციფიკური თანაფარდობებით იწარმოება. N-P-K თანაფარდობა, რომელიც თითოეული ელემენტის პროცენტულ წილს აღწერს, სასუქების უმეტესობას შეფუთვაზე აქვს მითითებული. NPK-სთან ერთად სხვადასხვა სასუქები სხვადასხვა რაოდენობით შეიცავენ ისეთ საკვებ ნივთიერებებს, როგორებიცაა კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა თუთია და სხვა.

 

სინთეზური სასუქის გამოყენების უპირატესობები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ სასუქების ამ ორ სახეობას შორის არჩევანის გაკეთება არც ისე მარტივი საქმეა, რადგან ორივე ვარიანტს გააჩნია ღირსეული უპირატესობებიც და უარყოფითი მხარეებიც. თქვენ უკვე გაეცანით ორგანული სასუქების ორივე მხარეს, ახლა დროა სინთეზურ სასუქზე ვისაუბროთ. გაგაცნობთ სინთეზური სასუქების დადებით მხარეებს:

 • მეტი კონტროლი დოზირებაზე
  სინთეზური სასკვები ნივთიერებების ფორმულები გთავაზობთ ზუსტ დოზირებას. მაშინ, როცა ორგანული პრეპარატებში შეიძლება შეგვხვდეს არათანაბარ NPK შემცველობა, სინთეზური სასუქი არ შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს და მასში თავმოყრილია მიკრო და მაკროელემენტების სუფთა წყარო, რაც უზრუნველყოფს ზუსტ და თანმიმდერულ დოზირებას და ამცირებს საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის შანსს.
 • მოსახერხებელია
  სინთეზური საკვები ნივთიერებები საკმაოდ მარტივი მოსახმარებელია. არსებობს მათი თხევადი, გრანულები და წყალში ხსნადი ვარიანტები. თქვენი ერთადერთი მოვალეობა ისაა, რომ ყურადღებით მიჰყვეთ პროდუქტზე მოცემულ მარტივ ინსტრუქციებს.
 • დეფიციტების სწრაფად აღმოფხვრის შესაძლებლობა
  სინთეზურ საკვებ ნივთიერებებში შემავალი ნივთიერებები თავისუფალი ფორმითაა მოცემული, რაც ნიშნავს, რომ მცენარეს მათი ათვისება გაცილებით მარტივად შეუძლია, ვიდრე ორგანული სასუქის შმთხვევაში. შესაბამისად სინთეზური სასუქი იდეალური ვარიანტია მცენარეში განვითარებული დეფიციტების აღმოსაფხვრელად.
 • შედარებით იაფია

 

 

სინთეზური საკვები ნივთიერებების გამოყენების უარყოფითი მხარეები

ბევრი პლიუსის მიუხედავად, რა თქმა უნდა ამ ტიპის სასუქებსაც აქვს არაერთი უარყოფითი მხარე, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანებია:

 • ნიადაგის ნაყოფიერების შესაძლო შმცირება
  სინთეზური საკვები ნივთიერებები ხელს უწყობენ მცენარის კვებას მოკლე პერიოდში, მაგრამ არის საფრთხე, რომ ასეთი სასუქების გამოყენებამ ხელი შეუშალოს ნიადაგში არსებული მიკროორგანიზმების სიცოცხლისუნარიანობას. მათ ფორმულებში არსებული მარილები აღიზიანებს და კლავს სასარგებლო მიკროორგანიზმებს, რომლებიც ნიადაგის კვების ქსელს ქმნიან. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი მცენარეები იღებენ საჭირო საკვებ ნივთიერებებს, მიკრობები, რომლებზეც ისინი დამოკიდებული არიან, ნელნელა წყვეტენ არსებობას. მოგეხსენებათ მცენარეები სასიცოცხლოდ მხოლოდ საკვებ ნივთიერებებზე არ არიან დამოკიდებული. ეს პატარა არსებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დაავადებების პრევენციასა და ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესებაში.
 • საჭიროა მათი რეგულარულად მოხმარება
  მაშინ, როცა ორგანული სასუქები დროთა განმავლობაში ნელა იშლება, მათის სინთეზური ვარიაანტები ან სწრაფად შეიწოვება ან ირეცხება ნიადაგიდან. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი სასუქებით სარგებლობისას აუცილებელია მათი რეგულარული გამოყენება. ეს არამხოლოდ ზრდის ხარჯებს დროთა განმავლობაში, არამედ სპობს ნიადაგის მიკრობიოლოგიას ზრდის ერთი სეზონის განმავლობაში.
 • ზედმეტი კვების (სასუქით დაწვის) მეტი საშიშროება.
  კანაფის მცენარის სინთეზური სასუქით კვებისას აუცილებლად უნდა გამოიჩინოთ განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ ინსტრუქციებს მაქსიმალურად სწორად ვერ მიყვებით, პატარა გადაცდომამაც შესაძლოა დააზიანოს თქვენი მცენარე და მისი ზრდა. ამ შემთხვევაში საკვები ნივთიერებებით წვა სწრაფად იწვევს ფოთლების გაყვითლებას და საკვები ნივთიერებების შეწოვის შეკავებას, საბოლოოდ ჩერდება ზრდა და მცენარის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.
 • ნივთიერებების არასასურველი დაგროვება
  გადაჭარბებულმა კვებამ ასევე შესაძლოა გამოიწვიოს მარილების დაგროვება, რაც ნიადაგის pH ბალანსს არღვევს. მარიხუანას ზრდისას ნიადაგში მჟავიანობა 6.0-7.0-ს შორის თუ არაა მოქცეული, მცენარის ზრდას საფრთხე ექმნება. სინთეტიკურ სასუქებს ხშირად აქვს ნიადაგის ზედა ფენასი მჟავიანობის მაღალი დონის წარმოქმნის ტენდენცია. აქედან გამომდინარე ხშირად მოგიწევთ pH ტესტერის და მჟავიანობის მარეგულირებლების გამოყენება. ან უბრალოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Advanced Nutrients-ის pH perfect ტექნოლოგიით შექმნილი სასუქები, რომლებიც ავტომატურად აბალანსებს ნიადაგის მჟავიანობას. Advanced Nutrient-ის პროდუქტების ფართო არჩევანი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს გვერდზე.
 • საზიანოა გარეოსათვის

შეგიძლიათ თუ არა სინთეზური და ორგანული სასუქის შეთავსება?

დიახ, შეგიძლიათ!
როგორც ორგანულ, ისე სინთეტიკურ სასუქებს აქვ უნიკაური სარგებელი და შეგიძლიათ მათ შორის სწორი ბალანსის დამყარება. გამომდინარე იქიდან, რომ სინთეზურ სასუქებს ხანგრძლივი გამოყენებისას შეუძლია ზიანი მიაყენოს ნიადაგის სიცოცხლეს, ჩვენ გირჩევთ, რომ თუ სინთეზური სასუქით ზრდას გადაწყვეტთ ეცადოთ გაომიყენოთ ორგანული სასუქის უამრავი სარგებელიც.

მაგალითად კულტივატორებს, რომლებიც მხოლოდ ორგანულად ზრდიან მცენარეს შიძლება შეექმნათ დეფიციტის პრობლემები. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია არაორგანული საკვების გამოყენება მათ სწრაფად აღმოსაფრხვრელად.

ვინაიდან ახლა უკვე იცით ორივე ვარიანტის პლიუსები და მინუსები, გადაწყვეტილება მთლიანად თქვენზეა. როგორი არჩევანიც არ უნდა გააკეთოთ გროულაბი გთავაზობთ ორგანული და არაორგანული სასუქების დიდ არჩევანს, რა თქმა უნდა საუკეთესო ფასად.