როცა საქმე სასუქს ეხება მებაღეების აზრი ორად იყოფა. ზოგი სინთეტიკურ სასუქს იყენებს, ზოგი კი ამჯობინებს ორგანულად გაზარდოს თავისი მცენარე. ორგანული საკვები ნივთიერებები ხელს უწყობს მრავალი მიკროორგანიზმის გამოკვებას, რომლებიც ჯანსაღ ნიადაგს ქმნიან. ასევე ორგანული სასუქი უკეთესია ჯანსაღი გარემოს შესანარჩუნებლად, მაგრამ მეორესმხრივ სინთეტიკურ საკვებ ნივთიერებებს დეფიციტური მცენარეების გაოცოცხლებაც კი შეუძლიათ. სტატიაში გაეცნობით მცენარის გამოკვების ორივე ვარიანტის დადებით და უარყოფით მხარეებს, რაც მოგცემთ შესაძლებლობას თავად გააკეთოთ გააზრებული არჩევანი.

ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, მათ შორის თქვენი მცენარე, საჭიროებს საკვებ ნივთიერებებს, მაგრამ არსებობს მათი გამოკვების არაერთი გზა, რომელთა შორის არჩევანის გაკეთება არც ისე ადვილია. გროვერებს შორის ამ თემაზე დავა დიდი ხანია მიმდინარეობს და არლბათ არც არასდროს დასრულდება. ამ შემთხვევაში არ გვაქვს სოწორი და არასწორი მხარე, თქვენ უბრალოდ საკმარისი ინფორმაცია გჭირდებათ იმისთვის, რომ არჩევანი თავად გააკეთოთ.

ბუნებრივად ზრდა: არის თუ არა ორგანულად გაზრდილი მცენარე უკეთესი?
ორგანული ზრდა სინთეზური ქიმიური საშუალებების ნაცვლად ისეთი ბუნებრივი საშუალებების გამოყენებას გულისხმობს, როგორიცაა ნაკელი, სხვადასხვა მცენარის ნაყენები, ფოთლების სპრეი და ასე შემდეგ. ეს მეთოდი ხელს უწყობს უფრო ჯანსაღი ნიადაგის შენარჩუნებას. არსებობს კვლევები, რომელზე დაყრდნობითაც ორგანულად გაზრდილი კანაფი მეტ ტერპენებს გამოიმუშავებს. (თუმცა ეს ფაქტი ჯერ არ არის დამტკიცებული)

დადებითი
გაჯერებულია ძირითადი საკვები ნივთიერებებით აძლიერებს მიკრობულ სიცოცხლეს
აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას ამცირებს საკვები ნივთიერებების ჩამოდინებას
ამცირებს საკვები ნივთიერებების დანაკარგს განაპირობებს ნაყოფის უკეთეს გემოსა და არომატს
ამცირებს სასუქით დამწვრობის შანსს
არის მდგრადი და განახლებადი
უარყოფითი
ნელა თავისუფლდება შესაძლოა მოიზიდოს მეტი მავნებლები
უფრო ძვირია ზოგისთვის უფრო რთულად მოსახმარია
საკვები ნივთიერებების არათანაბარი შემცველობა შედარებით ნელა იშლება ცივ კლიმატში

რით არის სასარგებლო ორგანული ზრდა კონკრეტულად კანაფის მცენარისათვის?

იმის მიუხედავად ქოთანში ზრდით მცენარეს, თუ მიწაში ორგანული საკვები ნივთიერებები ბევრი მიზეზის გამო წარმოადგენს კარგ არჩევანს. როგორც აღვნიშნეთ ასეთი სასუქი წარმოადგენს ნიადაგში არსებული სასარგებლო მიკრობების სასიცოცხლო წყაროს, მაგრამ რას ნიშნავს ეს თქვენი მცენარისთვის? ორგანული სასუქები:

 • გაჯერებულია ძირითადი საკვები ნივთიერებებით
  ორგანული სასუქი მდიდარია მაკრო და მიკროელემენტებით, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თქვენი მცენარეებისთვის. ნაკელი შეიცავს დიდი რაოდენობით აზოტს, რაც ეხმარება ფოთლების ზრდას, ასევე შეიცავს კალიუმს, რომელიც აუცილებელია მცენარეში წყლის ცირკულაციისათვის. კარგი ხარისხის ორგანული სასუქები ასევეე გაჯერებულია ისეთი სასიცოცხლო მიკროელემენტებით, როგორიცაა მაგნიუმი, კალციუმი, მანგანუმი, გოგირდი და რკინა.
  ასეთი სასუქები შეიცავს უფრო მრავალფეროვან საკვებ ნივთიერებებს, ვიდრე სინთეზური. ისინი არამხოლოდ ეხმარება მცენარეს მიიღოს ყველა საკვები ნივთიერება, არამედ ზრდის მათ ბრძოლისუნარიანობას დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ.
 • აძლიერებს მიკრობულ სიცოცხლეს
  ორგანული სასუქი დროთა განმავლობაში სპეციალიზებული ბაქტერიებისა და სოკოების წყალობით იშლება, ეს პროცესი ნახშირბადისა და აზოტის ციკლის წამოწყებით, ხელს უწყობს აქტიური ორგანული ნივთიერებებისა და ჰუმუსის წარმოქმნას, რომლებიც კვებავენ ნიადაგში არსებულ სასარგებლო ბაქტერიებს, სოკოებს , ნემატოდებს, ართროპოდებს და სხვა სახეობებს. ეს მიკროორგანიზმები ხელს უწყობს მცენარის ყვავილობის პროცესს და ზოგიერთი მათგანი მცენარესთან სინერგიულ ურთიერთობასაც ამყარებს.
 • აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას
  ნიადაგში მიკროორგანიზმების სიმრავლე მისი სტრუქტურის გაუმჯობესებას განაპირობებს. უსიცოცხლო ნიადაგი მტვრის მსგავს იერს იძენს და ადვილად იშლება რწყვის ან ძლიერი წვიმის დროს. მიკროორგანიზმებით სავსე ნიადაგი უფრო მდგრადი და იმუნურია ეროზიის მიმართ. ბაქტერიები წარმოქმნიან ბიოფილებს, რომლებიც კრავენ ნიადაგის ნაწილებს, ხოლო სოკოს ძაფები ნიადაგის ზედა ფენაში იჭრებიან და აგრეგატებს ქმნიან.
  კარგად სტრუქტურირებული ნიადაგი ასევე განაპირობებს წყლის თანაბარ დინებას. ასეთ ნიადაგში წყალი გადინებისას ქმნის ვაკუუმს, რომელიც იზიდავს ჟანგბადს და განაპირობებს კარგ აერაციას. ამ პირობებში დაავადებების მაპროვოციერებელი მიკრობების გაჩენის რისკი თითქმის ნოლის ტოლია.
 • ამცირებს საკვები ნივთიერებების ჩამოდინებას
  ვინაიდან მიკრობები განაპირობებენ ნიადაგის უკეთეს აგრეგაციას, საზრდელ გარემოში უკეთესად ხდება წყლის შეკავება. ღრუბლისებური სტრუქტურის ნიადაგი უკეტთესად ინარჩუნებს წყალს და მასში შერეულ საკვებ ნივთიერებებს, რაც საშუალებას აძლევს მცენარის ფესვებს უკეთესად აითვისოს ისინი. გარდა ამისა ისეთი ნივთიერებები, როგორიცაა აზოტი ნარჩუნდება ნიადაგში და დროთა განმავლობაში ნელა თავისუფლდება მცენარის საჭიროების მიხედვით. გარდა ამისა, გარეთ მზარდი მცენარეების შემთხვევაში, საკვები ნივთიერებები ნიადაგში ნარჩუნდება ძლიერი წვიმის შემთხვევაშიც.
 • ამცირებს საკვები ნივთიერებების დანაკარგს
  ორგანული საკვები ნივთიერებების ნიადაგში შენარჩუნების და ნელი გამონთავისუფლების უნარის წყალობით სინთეტიკურთან შედარებით, გაცილებით მცირეა საკვები ნივთიერებების დანაკარგი. ნიადაგში არსებული მიკრობები ბევრს მუშაობენ შეტანილი საკვები ნივთიერებების დასაშლელად და გადასამუშავებლად, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი ელემენტები, როგორიცაა აზოტი, მიკროორგანიზმებისგან დაუშლელი ან გადაუმუშავებელი რჩება ორგანული სასუქის განსხვავებული სტრუქტურის გამო. ასეთი ელემენტები ნიადაგის კვების ქსელში ციკლურია და არ რჩება გამოუყენებელი, ისინი დაცვულები არიან ეროზიისგან, რაც ნიშნავს, რომ ორგანული სასუქის მოხმარებისას აზოტის და მისი მსგავსი ელემენტების გაცილებით ნაკლები დანაკარგი გაქვთ. მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, ერთი და იმავე რაოდენობის ორგანული საკვები ნივთიერებებით მცენარე გაცილებიტ უფრო დიდ ხანს იკვებება, ვიდრე სინთეზური ქიმიური საკვებით.
 • განაპირობებს ნაყოფის უკეთეს გემოსა და არომატს
  კანაფის ყველა ჯიშს თავისი დამახასიათებელი სუნი და გემო გააცნია, რასაც აქროლადი ნახშირწყალბადების-ტერპენების პატარა გამჭირვალე ჯირკვლები განაპირობებს. ნაყოფის გემოსა და არომატის გასაუმჯობესებლად კულტივატორები მრავალ სხვადასხვა ტექნიკას იყენებენ. ყველაფერთან ერთად მიკროზიული სოკოების დახმარებით, ორგანული სასუქები ტერპენების დონესაც ზრდის, რაც უკეთეს გემოსა და არომატს განაპირობებს.
 • ამცირებს სასუქით დამწვრობის შანსს
  კულტივატორები, რომლებიც იყენებენ სინთეზურ საკვებ ნივთიერებებს, ხშირად აწყდებიან გადამეტებული საკვების მოხმარებთ გამოწვეულ პრობლემებს. სასუქით დაწვა კანაფის მეცენარეში სტრესის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანული კვებისას საკვები ნივთიერებების ათვისება უფრო ნელა ხდება, მცირდება მცენარის მიერ ელემენტების ჭარბი რაოდენობით ათვისების რისკი, რაც ხშირად მნიშვნელოვნად აზიანებს მცენარეს და ხელს უშლის მის ზრდას.
 • არის მდგრადი და განახლებადი
  ორგანული საკვები ნივთიერებების გაომყენებით ბევრად უფრო ნაკლებად აზიანებთ ჩვენს პლანეტას.ჩვენთან საუკეთესო ფასად შეგიძლიათ Top Crop-ის პრემიუმ ხარისხის ორგანული სასუქების შეძენა.